Кафедра прикладної математики

Спеціальність: 113 -- Прикладна математика (галузь знань: 11 -- математика та статистика)

2020/2021 н.р.

Освітні програми

Робочі програми навчальних дисциплін

Бакалаври

* Елементи математичної логіки і дискретної математики (1-й семестр) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Ігнатович С. Ю., кафедра прикладної математики
* Елементи алгебри і теорії чисел (1-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Каролінський Є. О., кафедра фундаментальної математики
** Математичний аналіз (1-й і 2-й семестри) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Гордевський В. Д., кафедра фундаментальної математики
** Аналітична геометрія (1-й і 2-й семестри) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Шугайло О. О., кафедра фундаментальної математики
Дискретна математика (2-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Пославський С. О., кафедра прикладної математики
*** Лінійна алгебра (2-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Каролінський Є. О., кафедра фундаментальної математики
Програмування (1-й семестр) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Ромашов Ю. В., кафедра прикладної математики
Програмування (2-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Бебія М. О., кафедра прикладної математики
* Історія України (1-й семестр) Робоча програма Викладач: к.іст.н., доц. Казанков Р. Ю., кафедра українознавства
Англійська мова (1-й і 2-й семестр) Робоча програма Викладач: к.філол.н., доц. Котова А. В., кафедра англійської мови
Примітки:
* Разом зі студентами кафедр фундаментальної математики та теоретичної і прикладної інформатики
** 1-й семестр - разом іі студентами кафедр фундаментальної математики та теоретичної і прикладної інформатики, 2-й семестр - разом із студентами кафедри фундаментальної математики
*** Разом зі студентами кафедри фундаментальної математики
* Математичний аналіз (3-й і 4-й семестри) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., доц. Резуненко О. В., кафедра фундаментальної математики
* Лінійна алгебра (3-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Каролінський Є. О., кафедра фундаментальної математики
Алгоритми і структури даних (3-й семестр) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Ігнатович С. Ю., кафедра прикладної математики
* Топологія (3-й семестр) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Ямпольський О. Л., кафедра фундаментальної математики
Методи оптимізації (3-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Приходько О. П., кафедра прикладної математики
* Диференціальні рівняння (4-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Макаров О. А., кафедра прикладної математики
* Диференціальна геометрія (4-й семестр) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., доц. Горькавий В. О., кафедра фундаментальної математики
Курс за вибором: Чисельні методи алгебри (4-й семестр) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Ігнатович С. Ю., кафедра прикладної математики
Курс за вибором: Програмування мовою С++ з використанням ООП (4-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф.-м.н., доц. Руднєв Ю. І., кафедра прикладної математики
** Філософія (4-й семестр) Робоча програма Лектор: д.філос.н., проф. Пугач Б. Я., кафедра теорії культури і філософії науки
Англійська мова (3-й семестр) Робоча програма Викладач: к.філол.н., доц. Котова А. В., кафедра англійської мови
*** Міжфакультетська вибіркова дисципліна (3-й і 4-й семестри)
Примітки:
* Разом зі студентами кафедри фундаментальної математики
** Разом зі студентами кафедр фундаментальної математики та теоретичної і прикладної інформатики
*** Разом зі студентами інших факультетів
* Диференціальні рівняння (5-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Макаров О. А., кафедра прикладної математики
* Чисельний аналіз (5-й семестр) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Коробов В. І., кафедра прикладної математики
Теорія міри та інтеграла (5-й семестр) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Фардигола Л. В., кафедра прикладної математики
* Комплексний аналіз (5-й і 6-й семестри) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Вишнякова Г. М., кафедра фундаментальної математики
Теорія ймовірностей (6-й семестр) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Сіренко Ю. К., кафедра прикладної математики
Функціональний аналіз (6-й семестр) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Коробов В. І., кафедра прикладної математики
* Варіаційне числення та оптимальне керування (6-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Бебія М. О., кафедра прикладної математики
Курс за вибором: Математичні засади штучних нейронних мереж (5-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Приходько О. П., кафедра прикладної математики
Курс за вибором: Дискретна теорія ймовірностей (5-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Півень О. Л., кафедра прикладної математики
Курс за вибором: Прикладні задачі теорії керування (6-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Сморцова Т. І., кафедра прикладної математики
Курс за вибором: Теорія та методи прийняття рішень (6-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Приходько О. П., кафедра прикладної математики
** Міжфакультетська вибіркова дисципліна (5-й і 6-й семестри)
Примітки:
* Разом зі студентами кафедри фундаментальної математики
** Разом зі студентами інших факультетів
* Рівняння математичної фізики (7-й і 8-й семестри) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Фастовська Т. Б., кафедра фундаментальної математики
* Теоретична фізика (7-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Щербина О. С., кафедра фундаментальної математики
Математична статистика (7-й семестр) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Сіренко Ю. К., кафедра прикладної математики
Курс за вибором: Метод функції керованості (7-й семестр) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Коробов В. І., кафедра прикладної математики
Курс за вибором: Обробка, зберігання та передача даних в сучасних ІТ технологіях (7-й семестр) Робоча програма ст. викл. Сузікова О. Г., кафедра прикладної математики
Курс за вибором: Теорія коливань (7-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Пославський С. О., кафедра прикладної математики
Курс за вибором: Фінансовий аналіз (8-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Півень О. Л., кафедра прикладної математики
Курс за вибором: Прикладні задачі аналізу "великих даних" (8-й семестр) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Кізілова Н. М., кафедра прикладної математики
Курс за вибором: Бази даних (8-й семестр) Робоча програма Лектор: ст. викл. Сузікова О. Г., кафедра прикладної математики
Курс за вибором: Актуарна математика (8-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Приходько О. П., кафедра прикладної математики
Курс за вибором: Асимптотичні методи в прикладній математиці (8-й семестр) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Пацегон М. Ф., кафедра прикладної математики
Англійська мова за фахом (8-й семестр) Робоча програма Викладач: к.філол.н., доц. Котова А. В., кафедра англійської мови
Учбово-виробнича практика (7-й семестр) Робоча програма
Наскрізна програма практики Робоча програма
Курсовий проект (7-й і 8-й семестри)
Примітки:

Магістри

Математичне моделювання континуальних систем (1-й семестр) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Пацегон М. Ф., кафедра прикладної математики
Прикладні задачі математичної статистики (1-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Півень О. Л., кафедра прикладної математики
* Сучасна теорія оптимального керування (2-й семестр) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Коробов В. І., кафедра прикладної математики>
Комп'ютерне моделювання (2-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Духопельников С. В., кафедра прикладної математики
Перетворення Фур'є і його застосування (2-й семестр) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Фардигола Л. В., кафедра прикладної математики
Курс за вибором: Основи Web програмування (3-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Руднєв Ю. І., кафедра прикладної математики
Курс за вибором: Основи біомеханіки (1-й семестр) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Кізілова Н. М., кафедра прикладної математики
Курс за вибором: Керованість і стабілізованість динамічних систем (1-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Бебія М. О., кафедра прикладної математики
Курс за вибором: Комп'ютерна графіка та алгоритми обробки зображень (2-й семестр) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Ромашов Ю. В., кафедра прикладної математики
Курс за вибором: Чисельні методи механіки суцільних середовищ (2-й семестр) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Кізілова Н. М., кафедра прикладної математики
Курс за вибором: Прикладні задачі машинного навчання (2-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Півень О. Л., кафедра прикладної математики
** Глобальні проблеми сучасності (1-й семестр) Робоча програма Лектор: к.політ.н., ст. викл. Авксентьєв А. А., кафедра політології
Курсова науково-дослідницька робота (1-й і 2-й семестри)
Примітки:
* Разом зі студентами кафедри фундаментальної математики
** Разом зі студентами кафедр фундаментальної математики та теоретичної і прикладної інформатики
Курс за вибором: Ефективні аналітичні методи в задачах обчислювальної фізики Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Сіренко Ю. К., кафедра прикладної математики
Курс за вибором: Фільтраційні течії рідини Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Пославський С. О., кафедра прикладної математики
Курс за вибором: Наномеханіка і сучасні нанотехнології) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Кізілова Н. М., кафедра прикладної математики
Магістерський семінар
Учбово-виробнича практика Робоча програма
Переддипломна практика Робоча програма
Наскрізна програма практики Робоча програма

Програми дисциплін, які кафедра викладає окремо для студентів кафедри фундаментальної математики

Диференціальні рівняння (3-й курс, 1-й семестр) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Фардигола Л. В.
Теоретична механіка (3-й курс, 2-й семестр) Робоча програма Лектор: д.ф-м.н., проф. Пацегон М. Ф.
Теоретична механіка (3-й курс, 2-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Пославський С. О.

Програми дисциплін, які кафедра викладає окремо для студентів кафедри теоретичної і прикладної інформатики

Диференціальні рівняння (2-й курс, 3-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Сморцова Т. І.
Методи оптимізації і дослідження операцій (3-й курс, 6-й семестр) Робоча програма Лектор: к.ф-м.н., доц. Сморцова Т. І.
Методи оптимізації і дослідження операцій (4-й курс, 7-й семестр) Робоча програма Лектор: Лектор: к.ф-м.н., доц. Приходько О. П.

Курси за вибором, 2021/2022 н.р.

Розклад занять і консультацій, 2021/2022 н.р.

Методичні матеріали