Кафедра прикладної математики

Спеціальність: 113 -- Прикладна математика (галузь знань: 11 -- математика та статистика)

2021/2022 н.р.