Доцент О.П. Приходько

Доцент
Олександр Петрович Приходько

Кафедра прикладної математики,
факультет математики і інформатики,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна


На сторінку кафедри прикладної математики


Наукові інтереси (Олександр Петрович Приходько)

На початок сторінки (О.П. Приходько)


Основні дати (Олександр Петрович Приходько)

Дата народження:
6 квітня 1952 року
 

ДИСЕРТАЦІЯ

Кандидатська дисертація за спеціальністю диференціальні рівняння :
"Лінійні задачі швидкодії в банаховому просторі", Харківський державний університет, 1990 рік
 

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА

На початок сторінки (О.П. Приходько)


Публікації (Олександр Петрович Приходько)

 1. А.П. Приходько. О связи компактности и управляемости для сильно непрерывных полугрупп, Вестник ХГУ, прик. Матем. Механ., 1981, № 221, с. 86-87.
 2. А.П. Приходько. О единственности оптимального управления в банаховом пространстве, Вестник ХГУ, механ., теория управления и матем. Физика, 1982, № 1230, с. 28-32.
 3. А.П. Приходько. О функционале Беллмана в бесконечномерном пространстве, Вестник ХГУ, мех., матем. И проц. Управ., № 254, 1984.
 4. А.П. Приходько. Существование оптимальных быстродействий в компактных задачах с управляемыми полугруппами линейных ограниченных операторов, Вестник ХГУ, динамические системы, № 427, 1989.
 5. А.П. Приходько, Н.И. Матюхин. «Уравнения состояния и динамики информационной системы, выполняющей операцию обнаружения отметок в ситуациях радиолокационного конфликта». Вестник Харьковского университета № 427, Радиофизика и электроника. Выпуск 1’99. 1999г.
 6. О.П. Приходько. Визначення ступеня резистентності популяції щодо впливу фізичних чинників, Вісник ХНУ № 661 Серія “Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи Управління.” 2005р. с. 209-212.
 7. О.П. Приходько. Інтенсифікація процесу навчання методам статистичного аналізу в гуманітарній освіті шляхом застосування сучасних комп‘ютерних технологій, Проблеми сучасної освіти Харківський, національний університет ім. В.Н.Каразіна. Збірник статей, Харків, 2009.

На початок сторінки (О.П. Приходько)


Доповіді на конференціях (Олександр Петрович Приходько)

 1. А.П. Приходько.Об отсутствии локальной достижимости и точной управляемости в нерефлексивных банаховых пространствах, Тезисы докладов Школы по теории операторов в функциональных пространствах. Минск, 1982.
 2. А.П. Приходько. Линейные задачи быстодействия в банаховом пространстве( геометрический подход ), Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции Метод функций А.М.Ляпунова в современной математике, Харьков, 1986.
 3. А.П. Приходько, В.Е. Чуприна. Синтез оптимальной системы управления прогревом турбины, Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции Метод функций А.М.Ляпунова в современной математике, Харьков, 1986.
 4. А.П. Приходько. Существование оптимальных быстродействий для компактных задач с распределенными параметрами, Тезисы докладов Всесоюзной школы «Оптимальное управление, геометрия, анализ» Кемерово, 1988.
 5. А.П. Приходько, А.Н. Дрозин , О.В. Окатый. Синтез оптимального быстродействия в задаче управления системой независимых отделений производства кальцинированной соды», Тезисы докладов международной конференции «Ляпуновские чтения», Харьков, 1992.
 6. А.П. Приходько, Синтез оптимального управления для одной задачи химического производства с двумя критериями качества., Тезисы докладов осенней математической школы «Метод функций Ляпунова и его применения», Алушта, 1993.
 7. А. Э. Чоке Риверо , А.П. Приходько. «Условия стабилизируемости линейной управляемой системы с запаздыванием», 1995 г., Друга (1-7 жовтня 1995 р.) Кримська Міжнародна Математична школа «Метод функций Ляпунова и его приложения».
 8. А. Э. Чоке Риверо , А.П. Приходько.«Стабилизация управляемой системы с помощью метода вложенных множеств», Четверта (5-12 вересня 1998р.) Кримська Міжнародна Математична школа «Метод функций Ляпунова и его приложения», 1998.
 9. А.П. Приходько, А.В. Свердлов. Теоретико-игровые модели отношений в педагогическом коллективе, 2-га Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція "Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління", Харків, 2001.
 10. O. Pryhodko, A. Somova. Problem of consumer’s food ratio,Second International Conference "Mathematical Analysis and Economics", Sumy-Kharkiv-Kiev 2003, Book of Abstracts.
 11. О.П. Приходько. Керованість вироджених лінійних систем на підпростір, First Karazin scientific readings dedicated to the bicentenary of the Karazin Kharkiv national university. Mathematical symphosium, Kharkiv, June 14-16, 2004.
 12. О.П. Приходько. Про коректність еквіймовірних множинних оцінок, Одинадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 18-20 травня 2006 р., м. Київ, Матеріали конференції.
 13. О.П. Приходько. Глобальна оптимізація параметрів нейронної мережі методом апроксимації функцій активації, Дванадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 15-17 травня 2008 р., Київ, Матеріали конференції.
 14. О.П. Приходько. Послідовний алгоритм глобальної оптимізації напрямленої нейронної мережі, Дванадцята міжнародна наукова конференція імемні академіка М. Кравчука, 15-17 травня 2008 р., Київ, Матеріали конференції.
 15. О.П. Приходько. Стабілізація тиску в довгих газогонних мережах з необмеженою швидкістю перехідного процесу, Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 13-15 травня 2010 р., Київ, Матеріали конференції.
 16. О.П. Приходько. Активізація навчання залученням елементів гри на комп‘ютерних студіях, Друга міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті», 20-21 грудня 2013 року, Київ, матеріали конференції, с. 313-315
 17. А. О. Приходько, О. П. Приходько. Точні квадратурні формули для функцій певної парності, П'ятнадчята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука, 15–17 травня 2014 р., Київ, Матеріали конференції, т. 2, с. 159-162.
 18. А. О. Приходько, О. П. Приходько. Принцип динамічного вибору, Сімнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука, 19–20 травня 2016 р., Київ, Матеріали конференції, т. 2, с. 160-162.

На початок сторінки (О.П. Приходько)


E-mail (Олександр Петрович Приходько)

На початок сторінки (О.П. Приходько)


Останнє оновлення 31.05.2016.