Кафедра прикладної математики

Факультет математики і інформатики

Харківський національний університет імені В.Н.  Каразіна


Історія кафедри та наукові напрямки

Кафедра прикладної математики створена на факультеті математики і інформатики 1 вересня 2015 року на базі кафедр диференціальних рівнянь та керування, теоретичної та прикладної механіки, математичного моделювання та програмного забезпечення та кафедри математичної фізики колишнього механіко-математичного факультету.

До складу науково-викладацького колективу кафедри входять 8 прфесорів, 8 доцентів, 3 старших викладача, 1 старший науковий співробітник. Підготовка студентів здійснюється за троьма спеціалізаціями: диференціальні рівняння та керування, компьютерна механіка, математичне моделювання.

Завідувач кафедри Валерій Іванович Коробов – доктор фізико-математичних наук, професор, автор більш ніж 140 статей і монографії «Метод функції керованості». Голова спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій при механіко-математичному факультеті ХНУ. Головний редактор журналу «Вестник ХНУ. Серия математика, прикладная математика и механика», член редколегії журналу «Mathematical Physics, Analysis and Geometry», Klumer Academic Publishers. У 1971-1990 роках – член методичної ради МВО СРСР з прикладної математики. У 2004-2007 роках - член ВАК України. Наукові інтереси: математична теорія керування, аналітичні методи в теорії керування, диференціальні рівняння, функціональний аналіз. Під його керівництвом виконано та захищено 11 кандидатських дисертацій за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння (Безсонов Г.О., Бугаєвська А.М. (Росія), Гавриляко В.М., Маринич А.П., Павличков С.С., Приходько О.П., Скляр Г.М., Сморцова Т.І., Флоринський В.В. (Росія), Нгуен Хоа Шон (В'єтнам), Рабах Рабах (Франція)). Серед учнів В.І. Коробова три доктори наук: Рабах Рабах (Франція), Нгуен Хоа Шон (В'єтнам), Г.М. Скляр (Україна). У 2009 році нагороджений медаллю Корольова федерації космонавтики Росії, також в цому році В.І. Коробову присуджено стипендію імені М.В. Остроградського. У 2010 році став лауреатом державної премії України в галузі науки і техніки.

На початок сторінки


Штат кафедри прикладної математики

Коробов Валерій Іванович , завідувач кафедри, професор, доктор фіз.-мат. наук
Бархаєв Павло Юрійович, доцент, кандидат фіз.-мат. наук
Бебія Максим Отарійович , старший викладач
Власенко Лариса Андріївна, професор, доктор техн. наук
Гандель Юрій Володимирович, професор, доктор фіз.-мат. наук
Загинайлов Геннадій Іванович, професор, доктор фіз.-мат. наук
Ігнатович Світлана Юріївна , доцент, кандидат фіз.-мат. наук
Кізілова Наталія Миколаївна, професор, доктор фіз.-мат. наук
Макаров Олександр Анатолійович , доцент, кандидат фіз.-мат. наук
Несвіт Катерина Віталіївна , старший викладач, кандидат фіз.-мат. наук
Пацегон Микола Федорович, професор, доктор фіз.-мат. наук
Півень Олексій Леонідович , доцент, кандидат фіз.-мат. наук
Пославський Сергій Олександрович , доцент, кандидат фіз.-мат. наук
Приходько Олександр Петрович , доцент, кандидат фіз.-мат. наук
Ревіна Тетяна Володимирівна, старший викладач
Ромашов Юрій Володимирович, професор, доктор техн. наук
Руднєв Юрій Ілліч, доцент, кандидат фіз.-мат. наук
Руткас Анатолій Георгійович, професор, доктор фіз.-мат. наук
Сморцова Тетяна Іванівна, доцент, кандидат фіз.-мат. наук
Борисов Іван Дмитрович, старший науковий співробітник, кандидат фіз.-мат. наук
Бєлєвцова Ірина Анатоліївна, провідний інженер
Макарова Наталя Василівна, провідний інженер
Баранець Віталія Олександрівна, інженер I категорії
Іващенко Семен Іванович, технік

На початок сторінки


Загальні курси кафедри, які викладаються при підготовці бакалаврів

№ пп. Назва курсу Семестри Відділення Лектор Анотація курсу Програма курсу
1 Вступ до механіки 1 Прикладна математика, механіка С.О. Пославський Анотація Робоча програма
1 Математичний практикум 1 Прикладна математика С.Ю. Ігнатович Анотація Робоча програма
1 Інформатика і програмуавання 1-4 Механіка Ю.І. Руднєв Анотація Робоча програма
4 Диференціальні рівняння 3 Інформатика Т.І. Сморцова Анотація Робоча програма
5 Диференціальні рівняння 3 Інформатика (заочно) Т.І. Сморцова Анотація Робоча програма
6 Дослідження операцій 3 Прикладна математика П.Ю. Бархаєв Анотація Робоча програма
2 Диференціальні рівняння 3,4 Прикладна математика Т.І. Сморцова Анотація Робоча програма
3 Диференціальні рівняння 3,4 Механіка Т.І. Сморцова Анотація Робоча програма
1 Теоретична механіка 3,4 Механіка С.О. Пославський Анотація Робоча програма
1 Математичне моделювання 4 Прикладна математика А. Г. Руткас Анотація Робоча програма
1 Механіка суцільніх середовищ 4 Механіка С.О. Пославський Анотація Робоча програма
1 Теоретична механіка 4,5 Прикладна математика С.О. Пославський Анотація Робоча програма
14 Комп'ютерне моделювання у механіці 5 Механіка Ю.В. Ромашов Анотація Робоча програма
10 Математичні методи оптимізації 5 Комп'ютерні науки Т.В. Ревіна Анотація Робоча програма
7 Методи оптимізації та дослідження операцій 5 Інформатика П. Ю. Бархаєв Анотація Робоча програма
1 Міра та інтеграл Лебега 5 Прикладна математика А.Г. Руткас Анотація Робоча програма
7 Теорія стійкості 5 Механіка С.Ю. Ігнатович Анотація Робоча програма
1 Теорія коливань 5 Механіка С.О. Пославський Анотація Робоча програма
8 Методи обчислень 5,6 Математика В.І. Коробов Анотація Робоча програма
8 Методи обчислень 5,6 Прикладна математика В.І. Коробов Анотація Робоча програма
9 Теорія керування 5,6 Прикладна математика С.Ю. Ігнатович Анотація Робоча програма
1 Теоретична механіка 5,6 Математика Н.Н. Кізілова Анотація Робоча програма
14 Комп'ютерний аналіз нелінійних коливань 6 Механіка Ю.В. Ромашов Анотація Робоча програма
1 Опір матеріалів 6 Механіка Н.Н. Кізілова Анотація Робоча програма
1 Реологія середовищ 6 Механіка Н.Н. Кізілова Анотація Робоча програма
8 Системний аналіз та теорія прийняття рішень 6 Інформатика П. Ю. Бархаєв Анотація Робоча програма
17 Теорія ймовірностей 6 Прикладна математика Л.А. Власенко Анотація Робоча програма
12 Учбова практика 6 Прикладна математика С.Ю. Ігнатович Анотація Робоча програма
11 Функціональний аналіз 6 Прикладна математика В.І. Коробов Анотація Робоча програма
13 Чисельні методи 6 Механіка К.В. Несвіт Анотація Робоча програма
14 Теоретична гідромеханіка 6,7 Механіка М.Ф. Пацегон Анотація Робоча програма
14 Теорія пружності та пластичності 6,7 Механіка Ю.В. Ромашов Анотація Робоча програма
14 Асимптотичні методи механіки 7 Механіка М.Ф. Пацегон Анотація Робоча програма
17 Математична статистика 7 Прикладна математика Л.А. Власенко Анотація Робоча програма
8 Методи обчислень 7 Математика П.Ю. Бархаєв Анотація Робоча програма
14 Методи оптимізації 7 Прикладна математика С.Ю. Ігнатович Анотація Робоча програма
16 Обчислювальна практика 7 Механіка С.Ю. Ігнатович Анотація Робоча програма
15 Програмне забезпечення обчислювальних систем 7 Прикладна математика П.Ю. Бархаєв Анотація Робоча програма
14 Теорія ймовірностей і математична статистика 7 Механіка О.Л. Півень Анотація Робоча програма
13 Чисельні методи 7 Механіка П.Ю. Бархаєв Анотація Робоча програма
17 Варіаційне числення та теорія оптимального керування 7,8 Механіка Т.І. Сморцова Анотація Робоча програма
17 Математичне забезпечення ЕОМ 7,8 Математика О.П. Приходько Анотація Робоча програма
17 Випадкові процеси 8 Прикладна математика Л.А. Власенко Анотація Робоча програма
1 Газова динаміка 8 Механіка С.О. Пославський Анотація Робоча програма
19 Методи оптимізації та варіаційне числення 8 Математика С.Ю. Ігнатович Анотація Робоча програма
17 Теорія та методи прийняття рішень 8 Прикладна математика О.П. Приходько Анотація Робоча програма
14 Термомеханіка суцільних середовищ 8 Механіка М.Ф. Пацегон Анотація Робоча програма
18 Чисельні методи оптимізації 8 Прикладна математика П.Ю. Бархаєв Анотація Робоча програма

Спеціальні курси кафедри, які викладаються при підготовці бакалаврів

№ пп. Назва курсу Семестри Відділення Лектор Анотація курсу Програма курсу
1 Дискретні дескрипторні системи 5 Прикладна математика Л.А. Власенко Анотація Робоча програма
1 Дискретні дескрипторні системи 5 Математика Л.А. Власенко Анотація Робоча програма
1 Теорія стійкості 5 Прикладна математика С.Ю. Ігнатович Анотація Робоча програма
2 Диференціальні рівняння з "Mathematica" та "Maple" 5 Прикладна математика М.О. Бебія Анотація Робоча програма
3 Керованість та стабілізація 6 Прикладна математика Т.І. Сморцова Анотація Робоча програма
1 Основи біомеханіки 7 Механіка Н.Н. Кізілова Анотація Робоча програма
1 Стохастичні диференціально-алгебраїчні рівняннями та їх застосування 7 Прикладна математика Л.А. Власенко Анотація Робоча програма
1 Стохастичні диференціально-алгебраїчні рівняннями та їх застосування 7 Математика Л.А. Власенко Анотація Робоча програма
1 Теорія коливань 7 Прикладна математика С.О. Пославський Анотація Робоча програма
5 Чисельні методи розв’язання диференціально-алгебраїчних рівнянь 7 Прикладна математика О.Л. Півень Анотація Робоча програма
5 Чисельні методи розв’язання диференціально-алгебраїчних рівнянь 7 Математика О.Л. Півень Анотація Робоча програма
5 Деякі питання проблеми моментів 8 Прикладна математика С.Ю. Ігнатович Анотація Робоча програма
5 Керованість робастних систем 8 Прикладна математика Т.В. Ревіна Анотація Робоча програма
5 Математичні моделі багатокритеріальних систем керування 8 Прикладна математика О.П. Приходько Анотація Робоча програма
1 Обчислювальні методи МСС 8 Механіка Н.Н. Кізілова Анотація Робоча програма
5 Стохастичні моделі страхування 8 Прикладна математика О.Л. Півень Анотація Робоча програма
5 Стохастичні моделі страхування 8 Математика О.Л. Півень Анотація Робоча програма

Загальні курси кафедри, які викладаються при підготовці магістрів

№ пп. Назва курсу Семестри Відділення Лектор Анотація курсу Програма курсу
2 Методи оптимізації та варіаційне числення 9 Математика С.Ю. Ігнатович Анотація Робоча програма
2 Чисельні методи для інтегральних рівнянь 9 Прикладна математика Ю.В. Гандель Анотація Робоча програма

Спеціальні курси кафедри, які викладаються при підготовці магістрів

№ пп. Назва курсу Семестри Відділення Лектор Анотація курсу Программа курсу
1 Методи функціонального аналізу в теорії керування 9 Прикладна математика В.І. Коробов Анотація Робоча програма
5 Математичні методи теорії фінансових ринків 9 Прикладна математика О.Л. Півень Анотація Робоча програма
5 Математичні методи теорії фінансових ринків 9 Математика О.Л. Півень Анотація Робоча програма
3 Керовані динамічні системи 10 Прикладна математика В.І. Коробов Анотація Робоча програма
4 Системи з запізненням нейтрального типу 10 Прикладна математика П.Ю. Бархаєв Анотація Робоча програма

На початок сторінки


Науковий семінар кафедри прикладної математики

Інформація про семінар

Семінар кафедри прикладної математики

На початок сторінки

Адреса, телефони та E-mail кафедри

Кафедра прикладної математики,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
м. Свободи, 4, 61022, Харків, Україна

Тел.: +38 (057) 707-55-18, 707-52-40

E-mail: control@univer.kharkov.ua

На початок сторінки


Останнє оновлення 14.06.2016.