• Математична фізика
 • Диференціальні рівняння в частинних похідних
 • Якісні властивості нелінійних параболічних рівнянь
 • Педагогіка вищої школи
Дата народження:
1 квітня 1986 року

Дисертація:
у 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.02 – "Диференціальні рівняння" в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна (диплом ДК №030114 від 30.06.2015 р.). Тема дисертації: «Локалізаційні властивості розв’язків квазілінійних параболічних рівнянь з вироджуваним абсорбційним потенціалом», науковий керівник: проф. А. Є. Шишков

Вчене звання:
у 2019 році здобула вчене звання доцента (атестат доцента АД №002828 від 20.06.2019 р.)

Членство у
спеціалізованій
вченій раді:
з 15.10.2019 р. по 2021 була членом спеціалізованої вченої ради К 64.051.11 з захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 01.01.02 – "Диференціальні рівняння" Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Професійна кар'єра:
 • 2008: з відзнакою закінчила математичний факультет Донецького національного університету за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію магістра математики;
 • 2008 - 2011: аспірант відділу рівнянь з частинними похідними Інституту прикладної математики та механіки Національної академії наук України;
 • 2011 - 2014: молодший науковий співробітник Інституту прикладної математики та механіки Національної академії наук України;
 • 2012 - 2013: асистент кафедри диференціальних рівнянь Донецького національного університету;
 • 2013 - 2014: керівник секції «Математика» вищого рівня навчання (Донецька обласна мала академія наук учнівської молоді);
 • 2014 - 2015: молодший науковий співробітник Відділення прикладних проблем сучасного аналізу Інституту математики Національної академії наук України;
 • 2014 - 2017: викладач кафедри вищої математики та економіко-математичних методів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 • 2017 - 2021: доцент кафедри вищої математики та економіко-математичних методів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 • з 2019 до теперішнього часу: доцент кафедри прикладної математики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 1. Stiepanova K., Sampalmieri R., Di Michele F. Localization property of solutions for parabolic PDE. In: Reports of QUALITDE (International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations, Tbilisi, 17-19.12.2022), Ed. N. Partsvania, pp.214–217. Tbilisi State University Press, Tbilisi, Georgia, 2022.
 2. Kateryna Stiepanova and Valeriy Korobov. The peculiarity of solving the synthesis problem for linear systems to a non-equilibrium point // Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry, 2021, Vol.17, No.3, pp. 326-340.
 3. Рибалко А. П., Стєпанова К. В. Особливості викладання вищої математики англійською мовою студентам комп’ютерних спеціальностей // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти : зб. наукових праць / ДВНЗ «ДДПУ»; гол. ред. проф. Л. Г. Гаврілова. – Слов’янськ: ДДПУ, 2020. – Вип. 12. – С. 33-45.
 4. Kateryna Stiepanova Information and communication technologies as an instrument for improving the quality of educational process // ScienceRise: Pedagogical Education. – 2019. – №3 (30) – P. 14-17, 29-30.
 5. K. Stiepanova, О. Zelenska, T. Silichova. Some peculiarities and issues of monitoring learning process at higher educational institutions // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць. Випуск 57, №1. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2018. – С. 16-19.
 6. K. Stiepanova. Semi-classical analysis for proof extinction-property in finite time of solutions for parabolic equations with homogeneous main part and degenerate absorption potential // Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, Ser. “Mathematics, Applied Mathematics and Mechanics”, Vol. 84, (2016) p. 31–45.
 7. K. Stiepanova. Analysis of behavior of solutions’ support for nonlinear partial equations // European Journal of Enterprise Technologies: Mathematics and cybernetics – applied aspects, №5/4(83), (2016), 35–40, 52-53.
 8. Kateryna V. Stiepanova. Extinction of solutions of higher order parabolic equations with double nonlinearity and degenerate absorption potential // Journal of Mathematical Sciences, 204(2015), No. 3, 351–368.
 9. Степанова Е.В. Эффект затухания решений параболических уравнений высокого порядка с двойной нелинейностью и вырождающимся абсорбционным потенциалом // Український математичний вісник. – 2014. – Т.11, № 2. – С.250−273.
 10. Степанова Е.В. Затухание решений параболических уравнений с двойной нелинейностью и вырождающимся абсорбционным потенциалом // Укр. мат. журн. – 2014. – Т.66, № 1. – С.89−107.
 11. Степанова Е.В., Шишков А.Е. Начальная эволюция носителей решений квазилинейных параболических уравнений с вырождающимся абсорбционным потенциалом // Математический сборник. – 2013. – Т.204, № 3. – С.55−82.
 12. Степанова Е.В., Шишков А.Е. Сильная и ослабленная локализация решений квазилинейных параболических уравнений // Доповіді НАН України. – 2013, № 7. – С.30−36.
 13. Степанова Е.В. О локализации решений нелинейных параболических уравнений с вырождающимся потенциалом // Труды ИПММ НАН Украины. – 2013. – Т.27 – С.217−230.
 14. Степанова Е.В. Эффект затухания решений для уравнений нестационарной диффузии с однородной главной частью и вырождающимся абсорбционным потенциалом // Нелинейные граничные задачи. – 2012. – Т.21. – С.148−152.
 1. Стєпанова К., Денисова Т. Аналіз деяких факторів, які необхідно враховувати в освітньому процесі при використанні комп'ютерного середовища для усунення об'єкитвних недоліків сучасного дистанційного навчання. // ІІІ Міжнародна конференція на честь 105-річчя О.В.Погорелова "Проблеми викладання математики у закладах освіти: теорія, методика, практика". Тези доповідей; 26–28 березня, 2024 року м. Харків, Україна, с. 176-179.
 2. Stiepanova K. V., Shevchuk D. Localization of a solution to a mixed problem of PDE. // 6th International Scientific Conference DECT – 2023. – October 11-13, 2023, Kharkiv, Ukraine. – 2023. – Р. 31.
 3. Stiepanova K.V., Korobov V.I. The synthesis problem for LS to a non-equilibrium point. // 5rd International Scientific Conference DECT – 2021. – September 27-29, 2021, Kharkiv, Ukraine. – 2021. – Р. 28.
 4. Стєпанова К.В., Тижненко О.Г. Синтез методів для комплексної оцінки фінансового стану // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» (16 квітня 2021 р., м. Харків – Торунь). – С. 262-263.
 5. Stiepanova K. V. The Cauchy function for difference equations // The Annual International Scientific Conference on Economic Development and Legacy of Simon Kuznets “Cycles Economic Development” (CED – 2020), 27 of November. – 2020. – P. 242-243.
 6. Stiepanova K. V. Analyst tasks in financial modeling // Modern problems of the enterprise management: theory and practice : International scientific conference, March 3-4, 2020. – Kharkiv: Publishing house Panov A.M., 2020. – P. 343-345.
 7. Мартинова О. В., Cтєпанова К. В. Генетичний алгоритм для розв’язання оптимізаційних задач, // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 18-19 березня 2019 року. – Харків : ФОП Панов А. М., 2019. – С. 387-388.
 8. Стєпанова К. В., Афанасьєва Л. М. The problem of monitoring the quality of the educational process, // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця» : тези доповідей, 30-31 травня 2019 р. – Харків : ДІСА ПЛЮС, 2019. – С. 334-337.
 9. Stiepanova K., Gorkavyy V. Helical tractrices and pseudo-spherical submanifolds in R^n // International Conference Geometry, Dierential Equations and Analysis in memory of Aleksei Vasilyevich Pogorelov to emphasize his great contribution to Geometry, Geometric Partial Differential Equations and to celebrate his 100th birthday anniversary June 17 - 21, 2019 Book of Abstracts. – Р. 34-35.
 10. Kateryna Stiepanova. Vanishing of solution of the model representative of NPE // The International Scientific and Practical Conference «Differential Equations and Control Theory - 2018», September 25-27, 2018, Kharkiv, Ukraine: Abstracts. − P. 415−418.
 11. Kateryna Stiepanova. About solutions’ behavior for some PDEs // The 8th International Scientific and Practical Conference «Modern problems of the enterprise management: theory and practice», 29 – 30 of March, 2018, Kharkiv: Abstracts. − P. 415−418.
 12. Kateryna Stiepanova. Local vanishing property of solutions for parabolic PDEs // International Conference on Differential Equations, Mathematical Physics and Applications (DEMPha 2017), 17 – 19 October, 2017: Abstracts. – Cherkasy, Ukraine. – 2017. – P. 81-82.
 13. Stiepanova K.V. Tail probabilities confidence bounds // V Міжнародна науково-практична конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика», 30 – 31 березня 2017 р., Харків: Тези доповідей. − С. 415−418.
 14. Kateryna V. Stiepanova Localization properties of solutions for nonlinear parabolic equations // 5th International Conference for Young Scientists on Differential Equations and Applications dedicated to Ya. B. Lopatynsky, November 9−11, 2016: Book of Abstracts. – Kyiv, Ukraine. – 2016. – P. 138−141.
 15. Gorkavyy V., Nevmerzhitska O., Stiepanova K. Instantaneous compactification of the support of solutions for nonlinear diffusion−reaction equations // International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference, Vol. 1: Differential and integral equations and its applications. − 2016. − P. 39−42.
 16. Stіepanova К. Generalized circular tractrices and Dini surfaces // Іnternatіonal Conference Modern Advances in Geometry and Topology in honor of professor A.A. Borisenko for his 70th birthday, September 12−16, 2016: Book of Abstracts. – Kharkiv, Ukraine. – 2016. – P. 21−22.
 17. Kateryna V. Stiepanova Extinction of solutions for quasi−linear parabolic equations // A trilateral German−Russian−Ukrainian Summer School ”Spectral Theory, Differential Equations and Probability”, September 5−14, 2016: Abstracts of Lectures and Talks. – Mainz, Germany. – 2016. – P. 21−22.
 18. Stiepanova K.V. Optimal quality control providing using the non−central Student's distribution // V Міжнародна науково-практична конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика», 24 – 25 березня 2016 р., Харків: Тези доповідей. − С. 344−347.
 19. Stіepanova К. Extіnctіon of solutіons for hіgher order parabolіc equatіons wіth double nonlіnearіty // 10th AІMS Іnternatіonal Conference on Dynamіcal Systems, Dіfferentіal Equatіons and Applіcatіons – 2014, July 7−11, 2014: abstracts. – Madrіd, Spaіn. – 2014. – Р. 540.
 20. Stіepanova К.V. Weakend Localіzatіon for Quasіlіnear Parabolіc Equatіons // Іnternatіonal Conference «2nd EUMLS Conference Mathematіcs for Lіfe Scіences», September 5−10, 2013: book of abstracts. – Kyіv, Ukraіne. – 2013. – P.31−32.
 21. Stіepanova К. V. Extіnctіon of Solutіons for Quasіlіnear Parabolіc Equatіons wіth Degenerate Absorptіon Potentіals // Іnternatіonal Conference Nonlіnear Partіal Dіfferentіal Equatіons «NPDE 2013», 9−14 September, 2013: book of abstracts. – Donetsk, Ukraіne. – 2013. – P.61.
 22. Stіepanova К. Extіnctіon of solutіon of semіlіnear parabolіc equatіons wіth degenerate absorptіon potentіal // Іnternatіonal Conference on Spectral Theory and Dіfferentіal Operators, 27−31 August, 2012: book of abstracts. – Graz, Austrіa. – 2012. – P.42−43.
 23. Stіepanova К. Localіzatіon of solutіons for some semі lіnear parabolіc equatіons // Іnternatіonal Conference on Dіfferentіal and Dіfference Equatіons and Applіcatіons «СDDEA – 2012», 25−29 June, 2012: abstracts. – Terchova, Slovak Republіc. – 2012. – P.50−51.
 24. Стєпанова К.В. Ефект сильної локалізації розв’язків напівлінійних параболічних рівнянь з виродженим абсорбційним потенціалом // Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 19−21 квітня 2012 р.: матеріали конференції. – Київ, Україна. – 2012. – С.403.
 25. Стєпанова К. Скінченність швидкості розповсюдження носія розв’язку для квазілінійного параболічного рівняння // Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробогатька «ІСМ – 2011», 19−23 вересня 2011 р.: тези доповідей. – Дрогобич, Україна. – 2011. – С.196.
 26. Стєпанова К.В. Якісні властивості узагальненого розв'язку для де−якого нелінійного рівняння параболічного типу // ІІІ Міжнародна конференція для молодих вчених «Диференціальні рівняння та їх застосування − 2010», що була присвячена Ярославу Лопатинському, 3−6 листопада 2010 р.: тези доповідей. – Львів, Україна. – 2010. – С.86−87.
 27. Степанова Е.В. Свойства затухания решения за конечное время некоторого нелинейного уравнения теплопроводности // XXІ Международная конференция «КРОМШ − 2010», 17−29 сентября 2010 г.: сборник тезисов. – 2010. – Ласпи−Батилиман, Украина. – С. 48.
 28. Stіepanova К.V. Fіnіte speed propagatіon propertіes for semі−lіnear parabolіc equatіons wіth degenerate absorptіon potentіal // Іnternatіonal Conference Nonlіnear Partіal Dіfferentіal Equatіons «NPDE 2010», September 6−11, 2010: book of abstracts. – Dnіpropetrovsk, Ukraіne. – 2010. – P.52−53.
 29. Stіepanova К.V. Long−tіme Extіnctіon of Solutіons for Some Quasіlіnear Parabolіc Equatіons // Humboldt Kolleg «Mathematіcs and Lіfe Scіences: Possіbіlіtіes, Іnterlacements and Lіmіts , 05−08 August, 2010: book of abstracts. – Kyіv, Ukraіne. – 2010. – Р. 95.
 30. Stіepanova К. Support propagatіon propertіes of solutіons for some quasіlіnear parabolіc equatіons // Ukraіnіan Mathematіcal Congress, 27−29 August, 2009: abstracts. – Kіev, Ukraіne. – 2009.
 1. A. Rybalko, K. Stiepanova. Higher Mathematics. Guidelines to independent work on the topic "Series" for Bachelor's (first) degree students of subject area 12 "Information Technology" [Electronic resource] // Kharkiv : S. Kuznets KhNUE, 2021. - 48 p.
 2. A. Rybalko, K. Stiepanova. Higher Mathematics. Guidelines to independent work on the topic "Integral Calculus" for Bachelor's (first) degree students of subject area 12 "Information Technology" [Electronic resource] // Kharkiv : S. Kuznets KhNUE, 2020. - 47 p.
 3. А. П. Рибалко, К. В. Стєпанова. Вища математика. Методичні рекомендації до самостійної роботи за темою "Ряди" для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] // Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. - 63 с.
 4. А. П. Рибалко, К. В. Стєпанова. Математичний аналіз. Методичні рекомендації для самостійної роботи за темою "Диференціальне числення функцій багатьох змінних" для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології" першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] // Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. - 64 с.
 5. Ie. Misiura, K. Stiepanova. Higher mathematics: guidelines to solving practical tasks on the definite integral students of all specializations of the first (bachelor) level // Kharkiv: S. Kuznets KhNUE, 2017. – 102 p.
 6. Е. Ю. Железнякова, І. Л. Лебедєва, Л. О. Норік, К. В. Стєпанова. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика»: навчальний посібник // Харків: ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2016.– 184 с.
 7. А. П. Рибалко, К. В. Стєпанова. Методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи з розділу "Векторна алгебра" навчальної дисципліни "Математичний аналіз і лінійна алгебра" для студентів напряму підготовки 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" денної форми навчання // Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 52 с.
  • III місце в конкурсі молодих науковців Humboldt Kolleg: Mathematics and Life Sciences: Possibilities, Interlacements and Limits 2010 (fund Alexander von Humboldt);
  • I місце в конкурсі наукових робіт молодих вчених ІПММ Національної Академії Наук України «Математика. Механіка. Кібернетика − 2013»;
  • у 2016 році стала стипендіатом Фонда ім. Наума Ілліча Ахієзера;
  • у 2019 році стала переможцем конкурсу «Науково-педагогічний старт для молодих вчених» Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
  • Summer School "The complex math of the real world", Haifa, Israel, 15-19 July, 2018;
  • International Conference on Differential Equations and Dynamical Systems, 6 – 11 of July, 2018, Suzdal, Russia;
  • German-Russian-Ukrainian Workshop «Spectral Theory, Differential Equations and Probability», Johannes Gutenberg-Universitat Mainz, Mainz, Germany, September 2016;
  • 7th European Congress of Mathematics (7ECM), Technische Universitat Berlin, Berlin, Germany, July 2016;
  • AIMS «Dynamical Systems, Differential Equations and Applications», ICMAT, Madrid, Spain, July 2014;
  • International Workshop ”Advances in Partial Differential Equations and Applications”, Milano, Italy, June 2013;
  • The Spring International Workshop ”Function Spaces and Inequalities”, Prague, Czech Republic, June 2013;
  • International Workshop ”Getting started with Partial Differential Equations”, Haifa, Israel, September 2011
  • з 2009 року є учасником Міжнародних наукових конференцій, має сертифікати участі в зарубіжних курсах, семінарах і наукових школах для молодих вчених;
  • на протязі 2010−2012 рр. була членом оргкомітету міжнародної конференції «Differential Equations and Applications dedicated to Ya.B. Lopatinskii»;
  • на протязі 2011−2014 рр. виступала організатором щотижневих семінарів «PDE. SDE» для аспірантів ДонНУ та ІПММ НАНУ;
  • 2012−2013 рр. забезпечувала технічну організацію міжнародної конференції «NPDE - 2013»;
  • у 2013−2014 році здійснювала керівництво талановитими випускниками різних шкіл, що приймали участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;
  • була керівником секції «Математика» вищого рівня навчання Донецької обласної малої академії наук учнівської молоді (за сумісництвом) з 18.01.2014 р. по 31.05.2014 р.;
  • здійснювала проведення навчальних занять іноземною мовою (англ.);
  • має міжнародний сертифікат мовної освіти Cambridge English рівня В2, що видав Language Assessment – Part of the University of Cambridge;
  • з 2016 по теперішній час член журі ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України секцій «Математика», «Прикладна математика»;
  • приймає участь у професійних обєднаннях за спеціальністю (засідання Харківського математичного товариства за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння.);
  • майстер спорту міжнародного класу з карате
Stiepanova, Kateryna