Доцент Т.В. Ревіна

Доцент
Тетяна Володимирівна Ревіна

Кафедра диференціальних рівнянь та керування,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна


На сторінку кафедри прикладної математики


Наукові інтереси (Тетяна Володимирівна Ревіна)

На початок сторінки (Т.В. Ревіна)


Основні дати (Тетяна Володимирівна Ревіна)

Дата народження:
5 квітня 1980 року
 

ДИСЕРТАЦІЯ

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА

На початок сторінки (Т.В. Ревіна)


Публікації (Тетяна Володимирівна Ревіна)

 1. Т.В. Ревіна. Розв'язання однієї задачі синтезу керування для робастних систем на основі методу функції керованості,Динамічні системи, Тавричний нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. - Сімферополь, 2008, Вип. 25, С. 83-93.
 2. V.I. Korobov, T.V. Revina. Robust Feedback Synthesis Problem for Systems with a Single Perturbation, Commun. Math. Anal., 2014, Vol. 17, № 2, P. 217–230.
 3. Т.В. Ревіна. Кілька підходів до визначення меж зміни збурення в задачі глобального робастного синтезу, Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка», 2014, Вип. 70, № 1133, сс. 140–155.
 4. В.І. Коробов, Т.В. Ревіна. Решение задачи робастного позиционного синтеза для канонической системы, Допов. НАН України, 2015, № 6, сс. 13–18.
 5. В.І. Коробов, Т.В. Ревина. Робастный позиционный синтез для канонической системы, Український математичний журнал, 2016, T. 68, № 3, сc. 341-356.

На початок сторінки (Т.В. Ревіна)


Доповіді на конференціях (Тетяна Володимирівна Ревіна)

 1. V.I. Korobov, T.V. Kupriyanova. The Controllability Function as the Time of Motion, First Karazin scientific readings, Book of abstracts, Kharkiv, 2004. - P. 17-18.
 2. В.І. Коробов, Т.В. Купріянова. Функція керованості як час руху, Тези доп. 7 Крим. Міжн. мат. школи «Метод функцій Ляпунова та його застосування», Алушта, 2004, Тавр. націон. ун-т, Сімф., 2004.- с. 76.
 3. Т.В. Ревіна. Розв'язання задачі синтезу для лінійных систем на основі допустимого принципу максимуму, Тези доп. 8 Крим. Міжн. мат. школи «Метод функцій Ляпунова та його застосування», Алушта, 2006, Тавр. націон. ун-т, Сімф., 2006.- с. 145.
 4. T.V. Revina. One Method of Numeral Solution of the Synthesis Problem for Linear Systems, Lyapunov memorial conference. Book of abstracts. – Kharkiv: Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of NASU. – 2007. – pp. 127.
 5. Т.В. Ревіна. Чисельне розв'язання однієї задачі синтезу для лінійної системи за допомогою розривного керування, Тези доп. 9 Крим. Міжн. мат. школи «Метод функцій Ляпунова та його застосування», Алушта, 2008, Тавр. націон. ун-т, Сімф., 2008.- с. 143.
 6. Т.В. Ревіна. Один метод розв'язання задачі синтезу керування для робастних систем, Тези доп. міжн. конференції "Сучасні проблеми математики та її застосування", Харків, квітень 2011, с. 165.
 7. Т.В. Ревіна. Розв'язання задачі синтезу керування для однієї робастної двовимірної системи, Тези доп. міжн. конференції "Сучасні проблеми математики та її застосування", Харків, травень 2012, с. 91.
 8. Tetyana Revina. Robust feedback synthesis problem for a system with two perturbations, International conference “Analysis and mathematical physics 2”: Book of abstracts. – Kharkiv: B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of NASU. – 2014. – pp. 39.
 9. Valery Korobov, Tetyana Revina. Feedback control for a robust canonical system, International conference “Analysis and mathematical physics”: Book of abstracts. – Kharkiv: B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of NASU. – 2015. – pp. 26.
 10. Tetyana Revina. Robust feedback synthesis for a disturbed canonical system, International conference “Dynamical systems and their applications”: Book of abstracts. – Kyiv, National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Mathematics. – 2015. – pp. 47.
 11. Т.В. Ревина. Решение задачи робастного позиционного синтеза в случае нескольких возмущений, “Совр. проблемы математики, механики и информатики”: тез. докл. межд. школы-конф. “Тараповские чтения-2016” – Харьков, 2016 г, с. 65.
 12. Tetyana Revina. On robust feedback synthesis for the perturbed double integrator, IV International Conference “ANALYSIS AND MATHEMATICAL PHYSICS”: Book of abstracts, Kharkiv: B.Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2016, pp. 28-29

На початок сторінки (Т.В. Ревіна)


E-mail (Тетяна Володимирівна Ревіна)

На початок сторінки (Т.В. Ревіна)


Останнє оновлення 22.06.2016.