• Математична теорія керування
 • Задача позиційного синтезу
 • Робастний синтез лінійних систем
Дата народження:
5 квітня 1980 року
Дисертація:
Кандидатська дисертація "Позиційний синтез для робастних лінійних систем" за спеціальністю "диференціальні рівняння" (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017 рік; науковий керівник: проф. В. І. Коробов)
Професійна кар'єра:
 • 2002 - 2006: аспірантка Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • 2004 - 2006: асистент Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • 2011 - 2012: асистент Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • 2012 - 2017: старший викладач Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • з 2017 до теперішнього часу: доцент Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 1. Korobov V.I., Revina T.V. On perturbation range in the feedback synthesis problem for a chain of integrators system // IMA J. Math. Control and Information, 2021, 38(1), P. 396-416. DOI:10.1093/imamci/dnaa035
 2. Korobov V.I., Revina T.V. On robust feedback synthesis for systems with multidimensional control // Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry, 2017, Vol. 13, No. 1, P. 35-56. DOI: 10.15407/mag13.01.035
 3. Коробов В.И., Ревина Т.В., Моисеева Е. А. Решение задачи синтеза для одной робастной колебательной системы // Механика. Исследования и инновации. Вып. 10, Гомель, 2017, с. 99-105.
 4. Коробов В.И., Ревина Т.В. Управление движением материальной точки с учетом неизвестного трения // Механика. Исследования и инновации. – Вып. 9. – Гомель. – 2016. – С. 61-66.
 5. Коробов В.І., Ревіна Т.В. Робастный позиционный синтез для канонической системы // Український математичний журнал, 2016, T. 68, № 3, С. 341-356.
 6. Коробов В.І., Ревіна Т.В. Решение задачи робастного позиционного синтеза для канонической системы // Доповіді НАН України, 2015, № 6, С. 13–18.
 7. Ревіна Т.В. Кілька підходів до визначення меж зміни збурення в задачі глобального робастного синтезу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка», 2014, Вип. 70, № 1133, С. 140–155.
 8. Korobov V.I., Revina T.V. Robust Feedback Synthesis Problem for Systems with a Single Perturbation // Commun. Math. Anal., 2014, Vol. 17, № 2, P. 217–230.
 9. Ревіна Т.В. Розв'язання однієї задачі синтезу керування для робастних систем на основі методу функції керованості // Динамічні системи, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського. - Сімферополь, 2008, Вип. 25, С. 83-93.
 1. Korobov V. I., Revina T. V. The feedback synthesis for motion of a mass on an ideal spring // 5th International Conference ``Differential Equations and Control Theory (DECT-2021)'': Book of abstracts, 2021, pp. 27.
 2. Revina T., Samoilenko H. Nested ellipsoids // International Conference “Geometry, Differential Equations and Analysis” in memory of Aleksei Vasilyevich Pogorelov to emphasize his great contribution to geometry, geometric partial differential equations and to celebrate his 100th birthday anniversary, June 17-21, 2019, book of Abstracts, Kharkiv, 2019, p. 52-53.
 3. Korobov V., Revina T. The envelope for family of ellipsoids in the controllability function method // International Conference “Geometry, Differential Equations and Analysis” in memory of Aleksei Vasilyevich Pogorelov to emphasize his great contribution to geometry, geometric partial differential equations and to celebrate his 100th birthday anniversary, June 17-21, 2019, book of Abstracts, Kharkiv, 2019, p. 46-47.
 4. Revina T., Chuiko V. Stopping of oscillations of controlled elliptic pendulum // 3rd International Scientific Conference ``DIFFERENTIAL EQUATIONS and CONTROL THEORY (DECT-2018)'': Book of abstracts, Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 2018, p. 39.
 5. Korobov V. , Revina T. Feedback synthesis for motion of a material point with allowance for friction // 3rd International Scientific Conference ``DIFFERENTIAL EQUATIONS and CONTROL THEORY (DECT-2018)'': Book of abstracts, Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 2018, pp. 32-33.
 6. Korobov V. I., Revina T. V. Several approaches for solving feedback synthesis for the perturbed double integrator // VI International Conference “ANALYSIS AND MATHEMATICAL PHYSICS” dedicated to the centennial anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine and the 50th anniversary of the Department of Function Theory: Book of abstracts, Kharkiv: B.Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2018, pp. 19-20.
 7. Korobov V. I., Revina T. V. On the feedback synthesis problem for one robust oscillating system // V International Conference “ANALYSIS AND MATHE-MATICAL PHYSICS” dedicated to Vladimir A. Marchenko’s 95th birthday and the centennial anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine: Book of abstracts, Kharkiv: B.Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2017, pp. 39-40.
 8. Revina T. V. On robust feedback synthesis for the system of two coupled pendulums // International conference «Differential equations and control theory»: Book of abstracts, Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2016. – p. 27.
 9. Tetyana Revina. On robust feedback synthesis for the perturbed double integrator // IV International Conference “ANALYSIS AND MATHEMATICAL PHYSICS”: Book of abstracts, Kharkiv: B.Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2016, pp. 28-29.
 10. Т.В. Ревина. Решение задачи робастного позиционного синтеза в случае нескольких возмущений // “Совр. проблемы математики, механики и информатики”: тез. докл. межд. школы-конф. “Тараповские чтения-2016” – Харьков, 2016 г, с. 65.
 11. Tetyana Revina. Robust feedback synthesis for a disturbed canonical system // International conference “Dynamical systems and their applications”: Book of abstracts. – Kyiv, National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Mathematics. – 2015. – pp. 47.
 12. Valery Korobov, Tetyana Revina. Feedback control for a robust canonical system // International conference “Analysis and mathematical physics”: Book of abstracts. – Kharkiv: B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of NASU. – 2015. – pp. 26.
 13. Tetyana Revina. Robust feedback synthesis problem for a system with two perturbations // International conference “Analysis and mathematical physics 2”: Book of abstracts. – Kharkiv: B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of NASU. – 2014. – pp. 39.
 14. Т.В. Ревіна. Розв'язання задачі синтезу керування для однієї робастної двовимірної системи // Тези доп. міжн. конференції "Сучасні проблеми математики та її застосування", Харків, травень 2012, с. 91.
 15. Т.В. Ревіна. Один метод розв'язання задачі синтезу керування для робастних систем // Тези доп. міжн. конференції "Сучасні проблеми математики та її застосування", Харків, квітень 2011, с. 165.
 16. Т.В. Ревіна. Чисельне розв'язання однієї задачі синтезу для лінійної системи за допомогою розривного керування // Тези доп. 9 Крим. Міжн. мат. школи «Метод функцій Ляпунова та його застосування», Алушта, 2008, Тавр. націон. ун-т, Сімф., 2008.- с. 143.
 17. T.V. Revina. One Method of Numeral Solution of the Synthesis Problem for Linear Systems // Lyapunov memorial conference. Book of abstracts. – Kharkiv: Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of NASU. – 2007. – pp. 127.
 18. Т.В. Ревіна. Розв'язання задачі синтезу для лінійных систем на основі допустимого принципу максимуму // Международная конференция «Современные проблемы математики и её приложения в естественных науках и информационных технологиях». - Харьков, 2011.
 19. В.І. Коробов, Т.В. Купріянова. Функція керованості як час руху // Тези доп. 7 Крим. Міжн. мат. школи «Метод функцій Ляпунова та його застосування», Алушта, 2004, Тавр. націон. ун-т, Сімф., 2004.- с. 76.
 20. V.I. Korobov, T.V. Kupriyanova. The Controllability Function as the Time of Motion // First Karazin scientific readings, Book of abstracts, Kharkiv, 2004. - P. 17-18.
 • CV
 • Міжнародний сертифікат на знання англійської мови: CEF B2 (87323:0008:|90600639|:050480) Certificate in ESOL International (500/1926/0) issued 07/08/2019
Revina, T. V.