• неявні та вироджені операторно-диференціальні рівняння
 • спектральна теорія операторних жмутків
 • обчислювальні методи розв’язання диференціально-алгебраїчних рівнянь
 • неявні лінійні різницеві рівняння над комутативними кільцями
Дата народження:
11 червня 1974 року
Дисертація:
Кандидатська дисертація "Властивості розв’язків вироджених диференціальних рівнянь вищих порядків з обмеженнями на резольвенту поліноміального жмутка операторів" за спеціальністю "математичний аналіз", Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2006 рік
Професійна кар'єра:
 • 1996–1999: аспірант Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 • 1999–2003: асистент Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 • 2003–2008: старший викладач Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 • з 2008 до теперішнього часу: доцент Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 1. S.Gefter, A. Goncharuk, A. Piven’, Implicit Linear First Order Difference Equations Over Commutative Rings. // In: Elaydi, S., Kulenovic, M.R.S., Kalabusic, S. (eds) Advances in Discrete Dynamical Systems, Difference Equations and Applications. ICDEA 2021. Springer Proceedings in Mathematics\& Statistics, vol 416, Springer, Cham.–2023.–P. 199–216.
 2. M.V. Heneralov and A.L. Piven’, Implicit Linear Difference Equation over Residue Class Rings, http://arxiv.org/abs/2301.13704.
 3. Гефтер С.Л., Півень О. Л. Диференціальні оператори нескінченного порядку в модулі формальних узагальнених функцій та у кільці формальних степеневих рядів // Український математичний журнал.–2022.– Т. 74, № 6.–С. 784 – 799.
 4. Gefter S.L., Piven' A.L. Implicit Linear Nonhomogeneous Difference Equation over Z with a Random Right-Hand Side // J. Math. Physics, Analysis, Geometry.–2022.– Vol.18, No.1.–P. 105–117.
 5. Gefter S.L., Piven' A.L. Linear Partial Differential Equations in Module of Formal Generalized Functions over Commutative Ring // J. Math. Sci., 257, № 5, 579–596 (2021).
 6. Gefter S.L., Piven' A.L. Implicit Linear Differential-Difference Equations in the Module of Formal Generalized Functions over a Commutative Ring // J. Math. Sci., 255, № 4, 409–422 (2021).
 7. Gefter S.L., Piven' A.L. Formal Functional Calculus for Weakly Locally Nilpotent Operators in Fréchet Spaces, Journal of Mathematical Sciences (United States) // 2020, 247(6), 865-876.
 8. Gefter S.L., Piven' A.L. Implicit Linear q-Difference Equations in Banach Spaces// Journal of Mathematical Sciences (United States), 2020, 251(6),787–796.
 9. Gefter S.L., Piven' A.L. Holomorphic Solutions to Linear q-Difference Equations in a Banach Space // Journal of Mathematical Sciences (United States), 2020, 251(5), 602–614.
 10. Martseniuk V.V., Gefter S.L., Piven’ A.L. Uniqueness Criterion and Cramer’s Rule for Implicit Higher Order Linear Difference Equations Over Z. // In: Baigent S., Bohner M., Elaydi S. (eds) Progress on Difference Equations and Discrete Dynamical Systems. ICDEA 2019. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, vol 341. Springer, Cham.–2020.– P. 311–325.
 11. S.L. Gefter, V.V. Martseniuk, A.B.Goncharuk, A.L. Piven’.Analogue of the Cramer Rule for an Implicit Linear Second Order Difference Equation Over the Ring of Integers // Journal of Mathematical Sciences.–2020.– V. 244, No. 4.– P. 601–607.
 12. S. Gefter, A. Piven.Initial problem for a nonhomogeneous linear differential-difference equation in a Banach space for a class of exponential type entire functions // European Journal of Mathematics .– 2020.– V. 6,Iss. 1. – P. 197–207.
 13. S. L. Hefter, O. L. Piven’. Entire Solutions of One Linear Implicit Differential-Difference Equation in Banach Spaces // Ukrainian Mathematical Journal.– 2019.– V. 70, No. 8.– P. 1205–1220.
 14. Gefter S.L., Piven' A.L. Implicit Linear Nonhomogeneous Difference Equation in Banach and Locally Convex Spaces // J. Math. Physics, Analysis, Geometry.–2019.– V. 15, № 3.– P. 336 – 353.
 15. S.L. Gefter, A.L. Piven’. Linear Operator-Differential Equation with Generalized Quasipolynomial on the Right-Hand Side // Journal of Mathematical Sciences.–2018.– V. 231, No. 3.– P. 338–346.
 16. С.Л. Гефтер, В.В. Марценюк, О.Л. Пiвень. Цілочисельні розв'язки неявного лінійного різницевого рівняння другого порядку //Буковинський математичний журнал.– 2018.– Т. 6 ,№3–4. – С. 40–46.
 17. С.Л., Гефтер, А.Б. Гончарук, О.Л. Півень. Цілочисельні розв’язки векторного неявного різницевого рівняння в Z^N // Доповіді НАН України.–2018.–№ 11.–С. 11–18.
 18. С.Л. Гефтер, А.Л. Пивень. Неявное линейное разностное уравнение в пространствах Фреше // Доповіді НАН України.–2017.– № 6. – С. 3–8.
 19. S. L. Gefter, A. L. Piven’, A. S. Tanasichuk. Operator Bruwier Series and Initial Problem for a Linear Differential–Difference Equation in a Banach Space // Journal of Mathematical Sciences.–2017.– V. 226, No. 4. – P. 335–343.
 20. О.Л. Пiвень, Розв’язність початкових задач для неявного півлінійного диференціально-операторного рівняння другого порядку //Буковинський математичний журнал.– 2016.– Т. 4 ,№3–4. – С. 150–155.
 21. Пивень А.Л. Комбинированный численный метод решения вырожденного нелинейного интегро-дифференциального уравнения с запаздываниями // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Математичне моделювання.Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління".-2014.- № 1131. - С.168-180.
 22. Пивень А.Л. Численное решение вырожденного интегро-дифференциального уравнения с запаздываниями // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління -2013.- № 1058. - С.132-141.
 23. Пивень А.Л. Существование и единственность решения одного вырожденного интегро-дифференциального уравнения с запаздываниями // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Математика, прикладна математика і механіка.-2011.- № 967. - С.17-31.
 24. Пивень А.Л. . Признаки полноты элементарных решений вырожденных операторно - дифференциальных уравнений высокого порядка // Мат. физика, анализ, геометрия. – 2005. – Т.12, № 1. – С. 86-102.
 25. Власенко Л.А., Пивень А.Л., Руткас А.Г. Признаки корректности задачи Коши для дифференциально-операторных уравнений произвольного порядка // Укр. мат. журнал.–2004.–Т.56, № 11. – С.1484-1500.
 26. Пивень А.Л., Руткас А.Г. О корректности задачи Коши для операторно-дифференциальных уравнений высокого порядка // Доповiдi НАН України.–2003.– № 5.– C. 32–37.
 27. Пивень А.Л. Об асимптотическом поведении решений вырожденных линейных дифференциальных уравнений // Вiсник Харкiвського університету. Серія “ Математика, прикладна математика i механiка ”.–2000.– № 475. – С. 334-340.
 28. Пивень А.Л. Разрешимость задачи Коши и оценки начального многообразия для одного неявного операторно-дифференциального уравнения // Вiсник Харкiвського унiверситету, Серiя "Математика, прикладна математика i механiка". – 1999.– № 458. – С. 101-108.
 29. Власенко Л.А., Пивень А.Л. О базисности элементарных решений вырожденных линейных дифференциальных уравнений // Вiсник Харкiвського унiверситету, Серiя "Математика, прикладна математика i механіка ". – 1999. – № 444. – С. 94-100.
 1. Mykola Heneralov, Aleksey Piven’, Implicit difference equations over residue class rings, ICDEA 2022, 27th International Conference on Difference Equations and Applications,18-22 July 2022, Paris-Saclay, France, P.92.
 2. Anna Goncharuk, Sergey Gefter, Aleksey Piven’, Periodic and quasi-polynomial solutions of implicit linear difference equations over commutative rings, ICDEA 2022, 27th International Conference on Difference Equations and Applications,18-22 July 2022, Paris-Saclay, France, P. 137.
 3. A.B. Goncharuk; S.L. Gefter; O.L. Piven’, Quasi-polynomial solutions of implicit linear difference equations over a local commutative ring, THE INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE “CURRENT TRENDS IN ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS”, Book of Abstracts, Ivano-Frankivsk, 2022 , P.32
 4. Anna Goncharuk, Sergey Gefter, Aleksey Piven’, Implicit linear difference equations over commutative rings, ICDEA 2021, 26th International Conference on Difference Equations and Applications,26-30 July 2021, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, P. 148.
 5. S.L. Gefter, A.L. Piven’, Linear differential equations in the module of copolynomials , Vth International conference “Differential equations and control theory”, Book of abstracts, 2021, P. 18.
 6. M.V. Heneralov, A.L. Piven’, Implicit linear difference equations over finite commutative rings // International conference in complex and functional analysis dedicated to the memory of Bohdan Vynnytskyi, Drohobjch, 2021, P. 20–21.
 7. S.L. Gefter, A.L. Piven’, One-point initial problem for a nonhomogeneous linear differential-difference equation in a Banach space. International Conference GEOMETRY, DIFFERENTIAL EQUATIONS and ANALYSIS in memory of Aleksei Vasilyevich Pogorelov for his 100th birthday anniversary 17–21 June, 2019, Kharkiv, Ukraine P.42.
 8. V. Martsenyuk, S. Gefter, A. Piven, Integer solutions of implicit linear difference equations of the second order , XII Мiжнародна алгебраїчна конференцiя в Українi, присвячена 215-й рiчницi з дня народження В. Буняковського, P. 72–73.
 9. V.Martseniuk, S.Gefter, A.Piven’, Integer solutions of implicit linear difference equations // Voronoï’s Impact on Modern Science. Proc. Sixth Int. Conf. Anal. Number Theory Spat. Tessellations. — Kyiv: Natl. Pedagog. DragomanovUniv. Publ., 2018. — Vol. 1. — P. 87–95.
 10. С.Гефтер, В. Марценюк, О.Півень, Цілочисельні розв’язки неявного лінійного різницевого рівняння другого порядку // Матеріали міжнародної наукової конференції ‘’Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях’’, Чернівці, Україна, 17–19 вересня, 2018, Чернівецький нац. Університет.–Чернівці: 2018.–С. 120.
 11. S.Gefter, A.Piven’, Linear operator-differential equation with generalized quasipolinomial on the right-hand side // 3rd International Conference “Differential Equations and Control Theory’’ :Book of abstracts. Kharkiv: V.N. KarazinKharkiv University,2018.–P. 24.
 12. S.L. Gefter, A.L.Piven, Existence and Uniqueness of a solution of an initial problem for a linear differential-difference equation in Banach space at the class of exponential type entire functions // International Conference in Functional Analysis dedicated to the 125th anniversary of Stefan Banach, Book of Abstract (Lviv 18–23 Septembers 2017). – 2017. – P. 100–101
 13. Пивень А.Л. Глобальная разрешимость задачи Коши для одного вырожденного полулинейного дифференциально-операторного уравнения второго порядка // Материалы международной конференции ”Понтрягинские чтения” (3 мая–9 мая 2016 ). – 2016. – С. 197–198.
 14. Пивень А.Л. О разрешимости одного вырожденного нелинейного интегро-дифференциального уравнения с запаздываниями // Fourth International Conference for Young Mathematicians on Differential Equations and Applications dedicated to Ya.B. Lopatinskii. - 14-17 November 2012, Donetsk, Ukraine. - P. 62-63.
 15. Власенко Л.А., Пивень А.Л., Руткас А.Г. Численное моделирование оптимальных управлений для динамических систем типа Соболева // Сборник тезисов тринадцатой Международной научно-технической конференции. 12-19 сентября 2010.- Донецк: Изд-во института прикладной математики и механики НАН Украины. – С. 74-76.
 16. Пивень А.Л. Непрерывная зависимость решений одной смешанной задачи от начальных данных // Мiжнародна наукова конференцiя "Шостi Боголюбовськi читання". Тези доповідей. – К.: Ін-т математики НАН України. – 2003. – С. 176.
 17. Rutkas A.G.,Piven A.L. Correctness conditions for a degenerate abstract Cauchy problem // Мiжнародна конференцiя з функцiонального аналiзу. Тези доповiдей. – К.: Ін-т математики НАН України. – 2001. – Р. 86.
 18. Власенко Л.А., Півень О.Л. Повнота елементарних розв’язків однієї мішаної // Шоста міжнародна конференція ім. академіка М. Кравчука. Матеріали конференції. – К.: НТУУ (КПІ). – 1997. – С. 82.
 19. Власенко Л.А., Півень О.Л. Про єдиність і апроксимацію для однієї задачі Коші // П’ята міжнародна конференція ім. академіка М. Кравчука. Тези доповідей. – К.: НТУУ (КПІ). – 1996. – С. 70.
Piven', A. L.