Доцент О.Л. Півень

Доцент
Олексій Леонідович Півень

Кафедра прикладної математики,
факультет математики і інформатики,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна


На сторінку кафедри прикладної математики


Наукові інтереси (Олексій Леонідович Півень)

На початок сторінки (О.Л. Півень)


Основні дати (Олексій Леонідович Півень)

Дата народження:
11 червня 1974 року
 

ДИСЕРТАЦІЯ

Кандидатська дисертація за спеціальністю математичний аналіз :
“Властивості розв’язків вироджених диференціальних рівнянь вищих порядків з обмеженнями на резольвенту поліноміального жмутка операторів”, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2006 рік
 

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА

На початок сторінки (О.Л. Півень)


Публікації (Олексій Леонідович Півень)

 1. Пивень А.Л. Комбинированный численный метод решения вырожденного нелинейного интегро-дифференциального уравнения с запаздываниями // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Математичне моделювання.Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління".-2014.- № 1131. - С.168-180.
 2. Пивень А.Л. Численное решение вырожденного интегро-дифференциального уравнения с запаздываниями // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління -2013.- № 1058. - С.132-141.
 3. Пивень А.Л. Существование и единственность решения одного вырожденного интегро-дифференциального уравнения с запаздываниями // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Математика, прикладна математика і механіка.-2011.- № 967. - С.17-31.
 4. Пивень А.Л. . Признаки полноты элементарных решений вырожденных операторно - дифференциальных уравнений высокого порядка // Мат. физика, анализ, геометрия. – 2005. – Т.12, № 1. – С. 86-102.
 5. Власенко Л.А., Пивень А.Л., Руткас А.Г. Признаки корректности задачи Коши для дифференциально-операторных уравнений произвольного порядка // Укр. мат. журнал.–2004.–Т.56, № 11. – С.1484-1500.
 6. Пивень А.Л., Руткас А.Г. О корректности задачи Коши для операторно-дифференциальных уравнений высокого порядка // Доповiдi НАН України.–2003.– № 5.– C. 32–37.
 7. Пивень А.Л. Об асимптотическом поведении решений вырожденных линейных дифференциальных уравнений // Вiсник Харкiвського університету. Серія “ Математика, прикладна математика i механiка ”.–2000.– № 475. – С. 334-340.
 8. Пивень А.Л. Разрешимость задачи Коши и оценки начального многообразия для одного неявного операторно-дифференциального уравнения // Вiсник Харкiвського унiверситету, Серiя "Математика, прикладна математика i механiка". – 1999.– № 458. – С. 101-108.
 9. Власенко Л.А., Пивень А.Л. О базисности элементарных решений вырожденных линейных дифференциальных уравнений // Вiсник Харкiвського унiверситету, Серiя "Математика, прикладна математика i механіка ". – 1999. – № 444. – С. 94-100.

На початок сторінки (О.Л. Півень)


Доповіді на конференціях (Олексій Леонідович Півень)

 1. Пивень А.Л. Глобальная разрешимость задачи Коши для одного вырожденного полулинейного дифференциально-операторного уравнения второго порядка // Материалы международной конференции Воронежская весенняя математическая школа ”Понтрягинские чтения” (3 мая–9 мая 2016 ). – 2016. – С. 197–198.
 2. Пивень А.Л. О разрешимости одного вырожденного нелинейного интегро-дифференциального уравнения с запаздываниями // Fourth International Conference for Young Mathematicians on Differential Equations and Applications dedicated to Ya.B. Lopatinskii. - 14-17 November 2012, Donetsk, Ukraine. - P. 62-63.
 3. Власенко Л.А., Пивень А.Л., Руткас А.Г. Численное моделирование оптимальных управлений для динамических систем типа Соболева // Сборник тезисов тринадцатой Международной научно-технической конференции. 12-19 сентября 2010.- Донецк: Изд-во института прикладной математики и механики НАН Украины. – С. 74-76.
 4. Пивень А.Л. Непрерывная зависимость решений одной смешанной задачи от начальных данных // Мiжнародна наукова конференцiя "Шостi Боголюбовськi читання". Тези доповідей. – К.: Ін-т математики НАН України. – 2003. – С. 176.
 5. Rutkas A.G.,Piven A.L. Correctness conditions for a degenerate abstract Cauchy problem // Мiжнародна конференцiя з функцiонального аналiзу. Тези доповiдей. – К.: Ін-т математики НАН України. – 2001. – Р. 86.
 6. Власенко Л.А., Півень О.Л. Повнота елементарних розв’язків однієї мішаної // Шоста міжнародна конференція ім. академіка М. Кравчука. Матеріали конференції. – К.: НТУУ (КПІ). – 1997. – С. 82.
 7. Власенко Л.А., Півень О.Л. Про єдиність і апроксимацію для однієї задачі Коші // П’ята міжнародна конференція ім. академіка М. Кравчука. Тези доповідей. – К.: НТУУ (КПІ). – 1996. – С. 70.

На початок сторінки (О.Л. Півень)


Методичні посібники (Олексій Леонідович Півень)

 1. Пивень А.Л. Прикладные задачи математической статистики. Методические указания и задания по курсу для студентов 5 курса дневной формы обучения специальности "Прикладная математика", Харьков, ХНУ им. В. Н. Каразина, 2014. -63 с.

На початок сторінки (О.Л. Півень)


E-mail (Олексій Леонідович Півень)

На початок сторінки (О.Л. Півень)


Останнє оновлення 29.05.2016.