• Граничні задачі для псевдо-диференціальних рівнянь
Дата народження:
2 січня 1950 року
Дисертація:
Кандидатська дисертація "Классы корректной разрешимости краевой задачи в бесконечном слое и полупространстве для систем линейных уравнений типа свертки" за спеціальністю "диференціальні рівняння та математична фізика" (Харківський державний університет ім. О. М. Горького, 1980 рік; науковий керівник: проф. В. М. Борок)
Професійна кар'єра:
 • 1972 - 1983: асистент Харківського державного університету;
 • 1983 - 1987: старший викладач Харківського державного університету;
 • 2011 - 2012: асистент Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • з 1987 до теперішнього часу: доцент Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 1. О.А. Макаров, І.Г. Ніколенко. Двоточкова крайова задача для систем псевдодиференціальних рівнянь з крайовими умовами, що містять псевдодиференціальні оператори. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Математика, прикладна математика і механіка». 2022. Том 95. С. 31–38.
 2. О.А. Макаров Керованість систем лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія "Математика, прикладна математика і механіка". 2021, Том 93. с. 4-11. DOI: https://doi.org/10.26565/2221-5646-2021-93-01.
 3. Д.А.Левкін, О.А.Макаров, О.І.Завгородній, А.В.Левкін Теоретичні дослідження багатоточкових крайових задач // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки, 2020. - Том 31 (70), №3. – С. 126–130. DOI https://doi.org/10.32838/TNU-2663-5941/2020.3-1/20.
 4. Макаров А.А., Николенко И.Г. Частичная параболичность краевой задачи для псевдодифференциальных уравнений в слое // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія "Математика, прикладна математика і механіка". 2019, Том 89. с. 21-32. DOI: https://doi.org/10.26565/2221-5646-2019-89-03
 5. A.A. Makarov, D.A. Levkin. Boundary-value problems in a layer for evolutionary pseudo-differential equations with integral conditions // Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University, Ser. “Mathematics, Applied Mathematics and Mechanics” Vol. 87, 2018, p. 61–68. DOI: https://doi.org/10.26565/2221-5646-2018-87-05.
 6. А.А. Макаров. Управляемость эволюционного дифференциального уравнения в частных производных // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Математика, прикладна математика і механіка», 2016. – Том 83. – С. 47-56.
 7. А.А. Макаров, Д.А. Левкин. Многоточечная краевая задача для псевдодифференциальных уравнений в полислое // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Математика, прикладна математика і механіка», 2014. - № 1120, Вип. 69. – С. 64-74.
 8. А.А. Макаров, Д.А. Левкин. Задача Коши для экспоненциально-корректных псевдодифференциальных операторов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Математика, прикладна математика і механіка», 2011. - № 990, Вип. 64. – С. 42-47.
 9. А.А. Макаров. Краевая задача для систем псевдодифференциальных уравнений в бислое // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Серія «Математика, прикладна математика і механіка», 2000. - № 465, - С. 259-265.
 10. А.А. Макаров. Параболические краевых задачи для систем псевдодифференци-альных уравнений в бесконечном слое // Дифференциальные уравнения, 1996. – Т. 32, №5. – С. 572-579.
 11. А.А. Макаров. Существование корректной двухточечной краевой задачи в слое для систем псевдодифференциальных уравнений// Дифференциальные уравнения, 1994. – Т. 30. – № 1. - С. 144-150.
 12. А.А. Макаров. Общая краевая задача в бесконечном слое для систем псевдодифференциальных уравнений с ограниченными символами // Теория функций, функциональный анализ и их приложения, 1986. - вып. 46. - С. 72-77.
 13. А.А. Макаров. Краевая задача в полупространстве для систем уравнений в свертках // Вестник Харьковского университета. Серия «Прикладная математика и механика», 1981. - № 221. – Вып. 46. – С.93-94.
 14. А.А. Макаров.О необходимых и достаточных условиях корректной разрешимости краевой задачи в слое для систем дифференциальных уравнений в частных производных// Дифференциальные уравнения, 1981. – Том XVII. – №2. - С. 320-324.
 15. А.А. Макаров. Классы корректной разрешимости общей краевой задачи в бесконечном слое для систем линейных уравнений в свертках // Теория функций, функциональный анализ и их приложения, 1979. – вып. 31. – С. 86-90.
 16. А.А. Макаров. Критерий корректной разрешимости краевой задачи в слое для системы линейных уравнений в свертках в топологических пространствах // Теоретические и прикладные вопросы дифференциальных уравнений и алгебры. Сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1978. – С. 178-180.
 17. А.А. Макаров. О кольце свертывателей в одном функциональном пространстве // Теория функций, функциональный анализ и их приложения, 1977. - вып. 27, - С. 91-95.
 1. Левкін Д.А., Макаров О.А. Особливості викладання базових дисциплін для студентів, які навчаються на технічних спеціальностях.// Сучасна вища освіта: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень. Тези доповідей. 28 квітня 2022 р. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та науковців./ Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, 2022. Електронне видання.
 2. Макаров О.А., Левкін Д.А. Підвищення ролі дистанційної освіти в умовах невизначеності і турбулентності національної економіки. // Міжнародна науково-методична конференція «УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА І ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ» 13-14 травня 2021, С. 92-93.
 3. Makarov A., Levkin D. Solution to the problems of optimization in biotechnology. // Materials XLIX International Scientific and Practical Conference. Application of lasers in medicine and biology. 3-7 October 2018, Hungary.
 4. A.A. Makarov, T.A. Solododa. Controllability of second-order partial differential equations in time // DIFFERENTIAL EQUATIONS and CONTROL THEORY (DECT-2018) September 25-27, Kharkov, Ukraine Karazin Kharkiv National University.
 5. Г.А. Бессонов, А.А. Макаров. Критерий 0-управляемости системы дифференциальных уравнений в частных производных // XIV Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. 19-21 квітня 2012 року, Київ. – С. 75.
 6. А.А. Макаров. Краевая задача для систем псевдодифференциальных уравнений в полислое // Complex analysis and its applications. International Conference dedicated to the anniversary of A.F. Grishin. Book of abstracts. – Kharkiv, August 15-18, 2011. – P.48.
 7. Бессонов Г.А., Макаров А.А. Об устойчивости по части переменных систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием // Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. 13-15 травня 2010 року, Київ. – С. 60.
Makarov, Alexander