• Математична теорія керування
 • Задача позиційного синтезу для нелінійних керованих систем
 • Диференціальні рівняння
Дата народження:
25 січня 1987 року
Дисертація:
Кандидатська дисертація "Стабілізація та синтез обмежених керувань для нелінійних систем із некерованим нестійким першим наближенням" за спеціальністю "дифереціальні рівняння" (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017 рік)
Професійна кар'єра:
 • 2009 - 2012: аспірант Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 • 2012 - 2018: старший викладач Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 • з 2018 до теперішнього часу: доцент Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 1. Korobov, V.I., Bebiya, M.O. Stabilization of one class of nonlinear systems, Automation and Remote Control, 2017, 78(1), pp. 1–15.
 2. Bebiya M.O. and Korobov V.I. On Stabilization Problem for Nonlinear Systems with Power Principal Part, Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry, 2016, Vol. 12, No. 2, P. 113–133.
 3. Bebiya M.O. Global synthesis of bounded controls for systems with power nonlinearity, Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University. Ser. "Mathematics, Applied Mathematics and Mechanics".– 2015. – Vol. 81. - P. 36-51.
 4. Бебія М.О. Стабилизация систем со степенной нелинейностью, Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка».– 2014. – № 1120 – вип. 69. - С. 75-84.
 5. Коробов В.И., Бебия М.О. Стабилизация одного класса нелинейных систем, неуправляемых по первому приближению, Доповіді НАН України, 2014, № 2, C. 20–25.
 6. Бебія М.О. Розв'язання задачі синтезу для однієї некерованої за першим наближенням системи, Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка».– 2011. – № 990. – вип. 64. - С. 48-53.
 1. Бебія М.О. Проблеми викладання програмування та дистанційне навчання, VІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу», 25-26 листопада 2022 р.: зб.тез. – Київ. – 2022.
 2. Bebiya M.O. On stabilizability and controllability of triangular systemsin the singular case, 5rd International scientific conference «Differential Equations and Control Theory», 27-29 September 2021: Book of abstracts, Kharkiv. – 2021. – P.10.
 3. Майструк В.А., Бебія М.О. Про лінійну стабілізацію у критичному випадку, “Сучасні проблеми математики та її додатки в природничих науках та інформаційних технологіях”, 12-13 березня 2021 р.: зб. тез. – Харків. – 2021.
 4. Bebiya M.O. On synthesis problem for inherently nonlinear systems, 3rd International scientific conference «Differential Equations and Control Theory», 25-27 September 2018: Book of abstracts, Kharkiv. – 2018. – P.15.
 5. Bebiya M.O. Synthesis problem for nonlinear systems with power principal part, VI International conference “Analysis and Mathematical Physics” dedicated to the centennial anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine and the 50th anniversary of the Department of Function Theory, 18-22 June 2018: book of abstracts. – Kharkiv. – 2018. – P. 8-9.
 6. M.O. Bebiya. Synthesis problem for a class of nonlinear systems, IV International conference “Analysis and Mathematical Physics”, 13-17 June 2016: book of abstracts. – Kharkiv. – 2016. – P. 15-16.
 7. M.O. Bebiya. Stabilization of Systems with Multiple Power Nonlinearities, International conference “Dynamical Systems and Their Applications”, 22-26 June 2015: book of abstracts. – Kyiv. – 2015. – P. 21.
 8. M.O. Bebiya. Stabilization of systems with power principal part, 3-d International conference “Analysis and Mathematical Physics”, 15-19 June 2015: book of abstracts. – Kharkiv. – 2015. – P. 17-18.
 9. M.O. Bebiya. Synthesis problem for systems with power nonlinearity, 2-nd International conference “Analysis and Mathematical Physics”, 16-20 June 2014: book of abstracts. – Kharkiv. – 2014. – P. 30-31.
 10. М.О. Бебия. О стабилизации одного класса нелинейных систем, IX международня конференция для молодых ученых: “Современные проблемы математики и ее приложения в естественных науках и информационных технологиях”: 25-26 апреля 2014 г.: сб. тезисов. – Харьков. – 2014. – С. 12.
 11. М.О. Бебия. Решение задачи стабилизации для одного класса нелинейных неуправляемых по первому приближению систем, международная школа-конференция «Тараповские чтения»: “Современные проблемы математики и ее приложения в естественных науках и информационных технологиях”: 29 сентября - 4 октября 2013 г.: сб. тезисов. – Харьков. – 2013. – С. 87.
 12. М.О. Бебія. Задача синтезу для однієї некерованої за першим наближенням системи, Тези доповідей міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми математики та її застосування у природничих науках та інформаційних технологіях", Харків, 2011.
Bebiya, M. O.