• Математична теорія керування
 • Задача позиційного синтезу для нелінійних керованих систем
 • Диференціальні рівняння
Дата народження:
25 січня 1987 року
Професійна кар'єра:
 • 2009 - 2012: аспірант Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • з 2012 до теперішнього часу: старший викладач Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 1. M.O. Bebiya and V.I. Korobov. On Stabilization Problem for Nonlinear Systems with Power Principal Part // Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry, 2016, Vol. 12, No. 2, P. 113–133.
 2. M.O. Bebiya. Global synthesis of bounded controls for systems with power nonlinearity // Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University. Ser. "Mathematics, Applied Mathematics and Mechanics".– 2015. – Vol. 81. - P. 36-51.
 3. М.О. Бебія. Стабилизация систем со степенной нелинейностью // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка».– 2014. – № 1120 – вип. 69. - С. 75-84.
 4. В.И. Коробов, М.О. Бебия. Стабилизация одного класса нелинейных систем, неуправляемых по первому приближению // Доповіді НАН України, 2014, № 2, C. 20–25.
 5. М.О. Бебія. Розв'язання задачі синтезу для однієї некерованої за першим наближенням системи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка».– 2011. – № 990. – вип. 64. - С. 48-53.
 1. M.O. Bebiya. Synthesis problem for a class of nonlinear systems // IV International conference “Analysis and Mathematical Physics”, 13-17 June 2016: book of abstracts. – Kharkiv. – 2016. – P. 15-16.
 2. M.O. Bebiya. Stabilization of Systems with Multiple Power Nonlinearities // International conference “Dynamical Systems and Their Applications”, 22-26 June 2015: book of abstracts. – Kyiv. – 2015. – P. 21.
 3. M.O. Bebiya. Stabilization of systems with power principal part // 3-d International conference “Analysis and Mathematical Physics”, 15-19 June 2015: book of abstracts. – Kharkiv. – 2015. – P. 17-18.
 4. M.O. Bebiya. Synthesis problem for systems with power nonlinearity // 2-nd International conference “Analysis and Mathematical Physics”, 16-20 June 2014: book of abstracts. – Kharkiv. – 2014. – P. 30-31.
 5. М.О. Бебия. О стабилизации одного класса нелинейных систем // IX международня конференция для молодых ученых: “Современные проблемы математики и ее приложения в естественных науках и информационных технологиях”: 25-26 апреля 2014 г.: сб. тез. – Харьков. – 2014. – С. 12.
 6. М.О. Бебия. Решение задачи стабилизации для одного класса нелинейных неуправляемых по первому приближению систем // международня школа-конференция «Тараповские чтения»: “Современные проблемы математики и ее приложения в естественных науках и информационных технологиях”: 29 сентября - 4 октября 2013 г.: сб. тез. – Харьков. – 2013. – С. 87.
 7. М.О. Бебія. Задача синтезу для однієї некерованої за першим наближенням системи // Тези доповідей міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми математики та її застосування у природничих науках та інформаційних технологіях", Харків, 2011.
Посилання: