Загальні курси кафедри, які викладаються при підготовці бакалаврів

№ пп. Назва курсу Семестри Відділення Лектор Анотація курсу Програма курсу
1 Вступ до механіки 1 Прикладна математика, механіка С.О. Пославський Анотація Робоча програма
1 Математичний практикум 1 Прикладна математика С.Ю. Ігнатович Анотація Робоча програма
1 Інформатика і програмуавання 1-4 Механіка Ю.І. Руднєв Анотація Робоча програма
4 Диференціальні рівняння 3 Інформатика Т.І. Сморцова Анотація Робоча програма
5 Диференціальні рівняння 3 Інформатика (заочно) Т.І. Сморцова Анотація Робоча програма
6 Дослідження операцій 3 Прикладна математика П.Ю. Бархаєв Анотація Робоча програма
2 Диференціальні рівняння 3,4 Прикладна математика Т.І. Сморцова Анотація Робоча програма
3 Диференціальні рівняння 3,4 Механіка Т.І. Сморцова Анотація Робоча програма
1 Теоретична механіка 3,4 Механіка С.О. Пославський Анотація Робоча програма
1 Математичне моделювання 4 Прикладна математика А. Г. Руткас Анотація Робоча програма
1 Механіка суцільніх середовищ 4 Механіка С.О. Пославський Анотація Робоча програма
1 Теоретична механіка 4,5 Прикладна математика С.О. Пославський Анотація Робоча програма
14 Комп'ютерне моделювання у механіці 5 Механіка Ю.В. Ромашов Анотація Робоча програма
10 Математичні методи оптимізації 5 Комп'ютерні науки Т.В. Ревіна Анотація Робоча програма
7 Методи оптимізації та дослідження операцій 5 Інформатика П. Ю. Бархаєв Анотація Робоча програма
1 Міра та інтеграл Лебега 5 Прикладна математика А.Г. Руткас Анотація Робоча програма
7 Теорія стійкості 5 Механіка С.Ю. Ігнатович Анотація Робоча програма
1 Теорія коливань 5 Механіка С.О. Пославський Анотація Робоча програма
8 Методи обчислень 5,6 Математика В.І. Коробов Анотація Робоча програма
8 Методи обчислень 5,6 Прикладна математика В.І. Коробов Анотація Робоча програма
9 Теорія керування 5,6 Прикладна математика С.Ю. Ігнатович Анотація Робоча програма
1 Теоретична механіка 5,6 Математика Н.Н. Кізілова Анотація Робоча програма
14 Комп'ютерний аналіз нелінійних коливань 6 Механіка Ю.В. Ромашов Анотація Робоча програма
1 Опір матеріалів 6 Механіка Н.Н. Кізілова Анотація Робоча програма
1 Реологія середовищ 6 Механіка Н.Н. Кізілова Анотація Робоча програма
8 Системний аналіз та теорія прийняття рішень 6 Інформатика П. Ю. Бархаєв Анотація Робоча програма
17 Теорія ймовірностей 6 Прикладна математика Л.А. Власенко Анотація Робоча програма
12 Учбова практика 6 Прикладна математика С.Ю. Ігнатович Анотація Робоча програма
11 Функціональний аналіз 6 Прикладна математика В.І. Коробов Анотація Робоча програма
13 Чисельні методи 6 Механіка К.В. Несвіт Анотація Робоча програма
14 Теоретична гідромеханіка 6,7 Механіка М.Ф. Пацегон Анотація Робоча програма
14 Теорія пружності та пластичності 6,7 Механіка Ю.В. Ромашов Анотація Робоча програма
14 Асимптотичні методи механіки 7 Механіка М.Ф. Пацегон Анотація Робоча програма
17 Математична статистика 7 Прикладна математика Л.А. Власенко Анотація Робоча програма
8 Методи обчислень 7 Математика П.Ю. Бархаєв Анотація Робоча програма
14 Методи оптимізації 7 Прикладна математика С.Ю. Ігнатович Анотація Робоча програма
16 Обчислювальна практика 7 Механіка С.Ю. Ігнатович Анотація Робоча програма
15 Програмне забезпечення обчислювальних систем 7 Прикладна математика П.Ю. Бархаєв Анотація Робоча програма
14 Теорія ймовірностей і математична статистика 7 Механіка О.Л. Півень Анотація Робоча програма
13 Чисельні методи 7 Механіка П.Ю. Бархаєв Анотація Робоча програма
17 Варіаційне числення та теорія оптимального керування 7,8 Механіка Т.І. Сморцова Анотація Робоча програма
17 Математичне забезпечення ЕОМ 7,8 Математика О.П. Приходько Анотація Робоча програма
17 Випадкові процеси 8 Прикладна математика Л.А. Власенко Анотація Робоча програма
1 Газова динаміка 8 Механіка С.О. Пославський Анотація Робоча програма
19 Методи оптимізації та варіаційне числення 8 Математика С.Ю. Ігнатович Анотація Робоча програма
17 Теорія та методи прийняття рішень 8 Прикладна математика О.П. Приходько Анотація Робоча програма
14 Термомеханіка суцільних середовищ 8 Механіка М.Ф. Пацегон Анотація Робоча програма
18 Чисельні методи оптимізації 8 Прикладна математика П.Ю. Бархаєв Анотація Робоча програма

Спеціальні курси кафедри, які викладаються при підготовці бакалаврів

№ пп. Назва курсу Семестри Відділення Лектор Анотація курсу Програма курсу
1 Дискретні дескрипторні системи 5 Прикладна математика Л.А. Власенко Анотація Робоча програма
1 Дискретні дескрипторні системи 5 Математика Л.А. Власенко Анотація Робоча програма
1 Теорія стійкості 5 Прикладна математика С.Ю. Ігнатович Анотація Робоча програма
2 Диференціальні рівняння з "Mathematica" та "Maple" 5 Прикладна математика М.О. Бебія Анотація Робоча програма
3 Керованість та стабілізація 6 Прикладна математика Т.І. Сморцова Анотація Робоча програма
1 Основи біомеханіки 7 Механіка Н.Н. Кізілова Анотація Робоча програма
1 Стохастичні диференціально-алгебраїчні рівняннями та їх застосування 7 Прикладна математика Л.А. Власенко Анотація Робоча програма
1 Стохастичні диференціально-алгебраїчні рівняннями та їх застосування 7 Математика Л.А. Власенко Анотація Робоча програма
1 Теорія коливань 7 Прикладна математика С.О. Пославський Анотація Робоча програма
5 Чисельні методи розв’язання диференціально-алгебраїчних рівнянь 7 Прикладна математика О.Л. Півень Анотація Робоча програма
5 Чисельні методи розв’язання диференціально-алгебраїчних рівнянь 7 Математика О.Л. Півень Анотація Робоча програма
5 Деякі питання проблеми моментів 8 Прикладна математика С.Ю. Ігнатович Анотація Робоча програма
5 Керованість робастних систем 8 Прикладна математика Т.В. Ревіна Анотація Робоча програма
5 Математичні моделі багатокритеріальних систем керування 8 Прикладна математика О.П. Приходько Анотація Робоча програма
1 Обчислювальні методи МСС 8 Механіка Н.Н. Кізілова Анотація Робоча програма
5 Стохастичні моделі страхування 8 Прикладна математика О.Л. Півень Анотація Робоча програма
5 Стохастичні моделі страхування 8 Математика О.Л. Півень Анотація Робоча програма

Загальні курси кафедри, які викладаються при підготовці магістрів

№ пп. Назва курсу Семестри Відділення Лектор Анотація курсу Програма курсу
2 Методи оптимізації та варіаційне числення 9 Математика С.Ю. Ігнатович Анотація Робоча програма
2 Чисельні методи для інтегральних рівнянь 9 Прикладна математика Ю.В. Гандель Анотація Робоча програма

Спеціальні курси кафедри, які викладаються при підготовці магістрів

№ пп. Назва курсу Семестри Відділення Лектор Анотація курсу Программа курсу
1 Методи функціонального аналізу в теорії керування 9 Прикладна математика В.І. Коробов Анотація Робоча програма
5 Математичні методи теорії фінансових ринків 9 Прикладна математика О.Л. Півень Анотація Робоча програма
5 Математичні методи теорії фінансових ринків 9 Математика О.Л. Півень Анотація Робоча програма
3 Керовані динамічні системи 10 Прикладна математика В.І. Коробов Анотація Робоча програма
4 Системи з запізненням нейтрального типу 10 Прикладна математика П.Ю. Бархаєв Анотація Робоча програма

На початок сторінки Останнє оновлення 14.06.2016.