Загальні та вибіркові курси кафедри, які викладаються при підготовці бакалаврів

-->
№ пп.
Назва курсу
Семестри
Відділення
Лектор
1 Елементи мат. логіки, елементарної та дискретної математики 1 Прикладна математика, математика С.Ю. Ігнатович
2 Дискретна оптимізація та елементи теорії ігор 3 Прикладна математика П.Ю. Бархаєв
3 Диференціальні рівняння 4,5 Прикладна математика, математика О.А. Макаров, Л.В. Фардігола
4 Математичнне моделювання систем та процесів 4 Прикладна математика А.Г. Руткас
5 Диференціальні рівняння 5 Інформатика Т.І. Сморцова
6 Курс за вибором - Математичні методи оптимізації 5 Комп'ютерні системи Т.В. Ревіна
7 Методи оптимізації 5 Математика С.Ю. Ігнатович
8 Курс за вибором - Теорія графів 5 Прикладна математика А.Г. Руткас
9 Теоретична механіка 5 Прикладна математика, математика С.О. Пославський
10 Теорія міри та інтеграла 5 Прикладна математика А.Г. Руткас
11 Чисельний аналіз 5 Прикладна математика В.І. Коробов
12 Курс за вибором - Марківські ланцюги 6 Прикладна математика, математика А.Г. Руткас
13 Курс за вибором - Математичне моделювання з Python 6 Прикладна математика С.Ю. Ігнатович
14 Курс за вибором - Основи web-програмування 6 Прикладна математика, математика Ю.І. Руднєв
15 Теорія ймовірностей 6 Прикладна математика Л.А. Власенко
16 Функціональний аналіз 6 Прикладна математика В.І. Коробов
17 Актуарна математика 7 Математика О.П. Приходько
18 СК Асимптотичні методи в механіці 7 Прикладна математика, механіка М.Ф. Пацегон
19 СК Додаткові глави теорії оптимального керування 7 Прикладна математика В.І. Коробов
20 Методи оптимізації 6,7 Прикладна математика С.Ю. Ігнатович
21 Математична статистика 7 Прикладна математика Л.А. Власенко
22 СК Основи біомеханіки 7 Прикладна математика, механіка Н.М. Кізілова
23 Програмне забезпечення обчислювальних систем 7 Прикладна математика П.Ю. Бархаєв
24 СК Стохастичні диференціальні рівняння та їх застосування 7 Прикладна математика, механіка Л.А. Власенко
25 СК Чисельні методи розв’язання диференціально-алгебраїчних рівнянь 7 Прикладна математика, механіка О.Л. Півень
26 Чисельні методи 7 Механіка П.Ю. Бархаєв
27 Методи обчислень 7 Математика П.Ю. Бархаєв
28 Теорія ймовірностей і мат статистика 7 Механіка О.Л. Півень
29 СК Теорія коливань 7 Прикладна математика, механіка С.О. Пославський
30 Варіаційне числення та теорія оптимального керування 7,8 Механіка Т.І. Сморцова
31 Теоретична гідромеханіка 7 Прикладна математика, механіка М.Ф. Пацегон
32 Теорія пружності та пластичності 7 Механіка Ю.В. Ромашов
33 Аналіз даних 8 Прикладна математика К.В. Несвіт
34 Додаткові глави аналітичної механіки 8 Прикладна математика, механіка С.О. Пославський
35 СК Варіаційні принципи механіки суцільних середовищ 8 Механіка І.Д. Борисов
36 Варіаційне числення 8 Математика С.Ю. Ігнатович
37 Випадкові процеси 8 Прикладна математика Л.А. Власенко
38 Газова динаміка 8 Механіка С.О. Пославський
39 СК Керування суттєво нелінійними системами 8 Прикладна математика М.О. Бебія
40 СК Математичні моделі багатокритеріальних систем керування 8 Прикладна математика О.П. Приходько
41 Стохастичні моделі страхування 8 Прикладна математика, механіка О.Л. Півень
42 Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка 8 Прикладна математика, механіка Ю.В. Ромашов
43 Обчислювальні методи МСС 8 Механіка Н.М. Кізілова
44 Теорія та методи прийняття рішень 8 Прикладна математика О.П. Приходько
45 СК Термомеханіка суцільних середовищ 8 Прикладна математика, механіка М.Ф. Пацегон
46 Фінансовий аналіз 8 Математика О.Л. Півень
47 Чисельні методи оптимізації 8 Прикладна математика П.Ю. Бархаєв

Загальні та вибіркові курси кафедри, які викладаються при підготовці магістрів

-->
№ пп.
Назва курсу
Семестри
Відділення
Лектор
1 Крайові задачі для рівнянь у частинних похідних 9 Прикладна математика, механіка І.Д. Борисов
2 Математична теорія оптимального керування 9,11 Прикладна математика, математика, механіка В.І. Коробов
3 Операторні жмутки і еволюційні задачі 9,11 Прикладна математика, математика Л.А. Власенко
4 Прикладна теорія стійкості деформівних систем 9,11 Прикладна математика, механіка Ю.В. Ромашов
5 Основи нанореології 9 Прикладна математика, механіка Н.М. Кізілова
6 Магнітна гідродинаміка 9 Механіка Ю.І. Руднєв
7 Прикладні задачі математичної статистики 9 Прикладна математика, механіка О.Л. Півень
8 Алгоритми в науці даних 10, 12 Прикладна математика, механіка К.В. Несвіт
9 Динамічні моделі нейронних мереж 10 Прикладна математика, математика, механіка О.П. Приходько
10 Лінійні та нелінійні хвилі 10, 12 Механіка В.М. Конторович
11 Метод скінченних елементів в задачах механіки 10 Механіка Н.М. Кізілова
12 Перетворення Фур'є і його застосування 10 Прикладна математика, математика, механіка Л.В. Фардігола
13 Системи з запізненням нейтрального типу 10 Прикладна математика П.Ю. Бархаєв
14 Сучасні методи математичного моделювання суцільних середовищ 10 Механіка М.Ф. Пацегон
15 Фільтраційні течії рідини 10 Прикладна математика, механіка С.О. Пославський
16 Фінансовий аналіз 10 Прикладна математика, механіка О.Л. Півень
17 Нестаціонарні течії газу з ударними хвилями 11 Механіка С.О. Пославський
18 Сучасні методи механіки суцільних середовищ 11 Прикладна математика М.Ф. Пацегон
19 Гідромеханіка кровообігу 11 Механіка Н.М. Кізілова
20 Керованість та стабілізованість нелінійних систем 12 Прикладна математика М.О. Бебія

На початок сторінки

Останнє оновлення 20.10.2017.